Velké rozpaky vzbuzují mezi soudci a advokáty nejnovější návrhy z dílny ministerstva spravedlnosti, jak snížit přeplněnost věznic. Ta byla nedávno důvodem nepokojů vězňů, kteří se v celách musí tísnit.

Vězňům se jednak možná ze současného roku zkrátí na šest měsíců lhůta, po jejímž uplynutí mohou znovu žádat o podmíněné propuštění na svobodu. Trestanci odsouzení na tři roky by se navíc mohli nově dostat z basy už po odpykání třetiny trestu, vězni na pět let v polovině doby.

„Upřímně řečeno si nedokážu u kratších trestů představit, když někdo dostane třeba šest měsíců a už po dvou by měl být skoro automaticky propuštěn. Institut trestu pak ztrácí smysl,“ podivuje se soudce Okresního soudu v Hradci Králové Zdeněk Šulc.
Přeplněné věznice, v nichž není často splněn ani předpis čtyř metrů čtverečních životního prostoru na jednoho odsouzence, hrozí výbuchy nespokojenosti. „Větší napětí je znát,“ potvrdil mluvčí pardubické věznice Tomáš Kubín.

Trest ztratí výchovný účinek

Většina Deníkem oslovených odborníků však pokládá návrhy ministerstva za nesystémové, které neřeší podstatu problému a budou mít jen krátkodobý efekt. A naopak, předčasná propouštění způsobí ve svém důsledku jen rozšiřování řad recidivistů.

„Jaký respekt může mít člověk, který si vyslechne rozsudek a hned ví, že pokud nic ve věznici neprovede, po třetině trestu půjde domů? Takový trest ztrácí i výchovný účinek,“ podotkl nejmenovaný soudce, jehož identitu redakce zná.

Až dosud mohli vězni požádat o propuštění po polovině trestu. Zejména u recidivistů však soudy řadě návrhů nevyhověly. Nyní by je však musely automaticky propustit někdy i po třetině trestu. Návrat do společnosti je přitom pro tyto lidi velmi obtížný a budou se velmi rychle vracet zpátky za mříže.

„Drtivá většina zaměstnavatelů dnes vyžaduje čistý trestní rejstřík, takže tyto návrhy přeplněnost věznic vyřeší jen krátkodobě, na pár měsíců. Pokud si dobře vzpomínám, po Havlově amnestii byly dvě třetiny kriminálníků zpátky do roka a půl,“ přisvědčil soudce Šulc.

Domácí vězení a prospěšné práce

Jenže na koncepční řešení přeplněných věznic, tedy výstavbu nových kapacit, nejsou peníze. Mnozí odborníci proto apelují na větší využívání alternativních trestů.

„Vzhledem k tomu, že jsme statisticky stát s největším procentem nepodmíněně odsouzených na počet obyvatel v Evropě, je to skutečně silný problém, který se musí řešit. Daleko více bych uděloval tresty domácího vězení, které v Česku používáme velmi málo, a veřejně prospěšné práce. Tady vidím systémové řešení,“ řekl královéhradecký advokát Zdeněk Kadleček.

Touto cestou ostatně chce apelovat i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který ze zákona nad věznicemi vykonává dozor. Zeman by navíc rád zlepšil situaci ve stále menším zaměstnávání trestanců.

Právě domácí vězení v Česku vykonává podle ČTK jen 208 lidí. Potíž je v tom, jakým způsobem je kontrolovat, že skutečně předepsané prostory neopouštějí. Řešením by bylo, kdyby měli speciální náramky. Zatím je ale ministerstvo nezakoupilo. Nyní na tyto lidi dohlíží mediační a probační služba.

Příliv financí do vězeňství by mohlo zajistit zaměstnávání vězňů na projektech pro státní správu. Příkladem je výroba nábytku. Třeba v Rakousku jej pro státní instituce dodávají za nízkou cenu odsouzení.

Jak jsou na tom východní Čechy: Vytíženost věznic ve východních Čechách, vždy k 31. 12. daného roku

Vazební věznice H. Králové: 
2010  2011     
416      418  kapacita
      433      427   stav

Věznice Odolov (Trutnovsko):
2010      2011     
       300      300 kapacita
361      353    stav

Věznice Pardubice:
2010      2011     
       665      671 kapacita
      737      763   stav

Věznice Valdice:
2010      2011     
   1092      1092 kapacita
  1151      1171   stav

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby ČR

Kapacita východočeských věznic je s výjimkou Pardubic překročena jen zhruba do deseti procent. Některé věznice v Česku jsou však přetížené až o 30 %. „U nás přeplněnost řešíme naštěstí málo, ta se většinou týká věznic s dozorem, zatímco Valdice jsou věznicí se zvýšenou ostrahou,“ řekla mluvčí Věznice Valdice na Jičínsku Eva Francová. Podle soudců by problém vyřešilo větší využívání alternativních trestů, jako domácího vězení, nebo veřejně prospěšných prací.

Budeme mít ulice plné gaunerů, bojí se čtenáři

Východní Čechy – Kontroverzní návrhy ministerstva spravedlnosti už vzbudily velkou vlnu reakcí mezi čtenáři Deníku. A to v převážné většině rozhořčených.

„Pokud se tento nesmysl prosadí, tak máme v ulicích měst a vesnic tisíce Romů a jiných kriminálníků čekajících na příležitost zmocnit se majetku občanů, budou hrozit přepadení a vraždy,“ napsal do diskuze na webových stránkách Deníku pisatel s nickem Kamil.

„Máme přeplněné kriminály, tak propustíme vězně. Geniální. Až budou přeplněné nemocnice, propustíme nemocné pacienty?“ přidala se čtenářka Majka.

Soudy by se však nové praxi nejspíš přizpůsobily. Začaly by ukládat přísnější tresty, aby propuštění oddálily.

„Samozřejmě že by tresty byly ukládány v rámci zákonné trestní sazby. Ale mohly by být přísnější a soudci by tak v nich mohli zohlednit zkrácení trestu díky nárokovému podmíněnému propuštění,“ řekl nejmenovaný soudce.

Poslanci už podpořili novelu, podle které se vězňům na půl roku zkrátí lhůta, po jejímž uplynutí mohou znovu žádat o podmíněné propuštění na svobodu.

Žádost může podat také státní zástupce a ředitel věznice. Předloha postavení ředitelů posiluje. Soud by podle novely nevyhověl jeho návrhu jen v případě, pokud by bylo zjevné, že by vězeň po propuštění nevedl řádný život.

Soudy nyní přihlížejí při rozhodování o podmíněném propuštění třeba k tomu, zda odsouzený nastoupil do basy včas a zda nahradil škodu způsobenou trestným činem. 

Počty vězňů versus kapacty věznic.

Návrh změny trestního zákoníku

V § 88 se vkládají nové odstavce, které znějí:
(1) Odsouzený za přečin k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu tři roky, kterému nebyl uložen žádný kázeňský trest nebo mu byl takový kázeňský trest zahlazen (…), se podmíněně propustí po výkonu jedné třetiny uloženého (…) trestu odnětí svobody. Zkušební doba je tři roky. (2) Odsouzený za přečin nebo zločin, jenž není zvlášť závažným zločinem, k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu pět let, kterému nebyl uložen žádný kázeňský trest nebo mu byl takový kázeňský trest zahlazen (…), se podmíněně propustí po výkonu jedné poloviny uloženého (…) trestu odnětí svobody. Zkušební doba je pět let.