Do funkce jej po výběrovém řízení, v němž se utkal s dalšími dvěma uchazeči, schválili krajští radní.

Nově vytvořená akciová společnost Nemocnice Pardubického kraje spojí od začátku roku 2015 dosavadní nemocnice akutní péče v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Fúze, jaká už řadu let funguje v Královéhradeckém kraji, má přinést velké úspory.

Do výběrového řízení na generálního ředitele se vedle Gottvalda, který byl od počátku favoritem, přihlásili ještě šéf mělnické nemocnice Tomáš Jedlička a Miroslav Procházka z brněnské Univerzity obrany. Každý zaslal svou představu o řízení nemocnic a jejich rozvoji a poté svou vizi prezentoval komisi osobně.

Novou akciovou společnost bude řídit tříčlenné představenstvo, kde předseda bude zároveň generálním ředitelem a dva členové jeho náměstky pro zdravotní péči a pro řízení a provoz nemocnic. Gottvald byl jmenován do funkce generálního ředitele a člena představenstva Nemocnice Pardubického kraje od 31. prosince.