K výběrovému řízení nastoupilo 49 uchazečů a hned první den jich neprošlo úvodním přezkoušením devět. Překážkové dráhy, běh s kládou na pět kilometrů, zrychleny přesun na 10 km se zátěží, pochod na 35 km se zátěží, to je jen část disciplín, které musejí adepti zvládnout podle daných limitů. Nejde jen o fyzickou sílu, stejně náročné jsou i psychotesty, které odhalí nitro člověka naprosto spolehlivě.

43. výsadkový pluk je rychle nasaditelným, vzduchem přepravitelným útvarem typu komando organizovaným a cvičeným v provádění komplexních operací, a to s podporou či na podporu vševojskových svazků a útvarů, či zcela samostatně. Díky svému určení a velikosti je primární silou okamžité reakce Armády České republiky.

Hlavním válečným způsobem použití útvaru je provádění úderných operací. Ty se odlišují od konvenčních operací zejména citlivostí operačního prostředí, včetně mediálního dopadu na další činnost, v míře náročnosti plánování, operačního rizika a zpravidla i obtížností zasazení do cílové oblasti. Pro úspěšné provedení vyžadují výjimečně disciplinované, vycvičené a k rychlému nasazení připravené síly. Výsadková úkolová uskupení provádí úderné operace samostatně či v koordinaci s ostatními silami.

"Splnění všech všech podmínek napříč disciplínami nezaručuje přijetí mezi nás na sto procent. Instruktoři uchazeče bedlivě sledují a pokud se jen vezou v davu, věřte, že si toho všimnou. Jde nám o týmové hráče a srdcaře. Nestačí jen splnit tabulková čísla na minimum," vysvětlil Jakub Debrecenyi z z tiskového a informačního odboru 43. výsadkového pluku v Chrudimi.

Výběrové řízení se letos poprvé muselo obejít bez přezkoušení plaveckých schopností, protiepidemická opatření dosud nedovolují otevřít bazény. Náhrada, která byla k energetickému výdeji ve vodě adekvátní, je takzvaný Jacíkův motorický test, který spočívá v kombinaci běhu a opakování pohybového cyklu: stoj spatný, leh na břiše, stoj spatný, leh na zádech.

K 43. výsadkovému pluku v Chrudimi se letos hlásí i 14 studentů z vojenské střední školy v Moravské Třebové. Jde o třeťáky, kteří mají eminentní zájem o službu u prestižního výsadkového pluku.

„Vzhledem k distanční výuce se ale museli připravovat sami doma. Pokud budou ve výběrovém řízení úspěšní už nyní, dokončí vojenskou školu v Moravské Třebové a po maturitě mohou nastoupit hned do Chrudimi. Výsledek konkurzu totiž platí dva roky,“ říká náčelník štábu Viliam Beke z třebovské školy.

Kanady, maskáče, bláto. Do školy se vrátili studenti střední vojenské školy v Moravské Třebové.

Každý rok se do Chrudimi hlásí z Moravské Třebové do deseti studentů, letos jich je čtrnáct. Úspěšnost bývá kolem padesáti procent. „Studenty láká možnost výsadkové a bojové přípravy a také možnost nošení červeného baretu,“ dodal Beke.

Výběrové řízení v dlouhodobém průměru zpravidla nedokončí polovina uchazečů. Většinou je to tím, že podcenili přípravu. Uchazeči za tři dny naběhají a nachodí kolem šedesáti kilometrů, mají nedostatek spánku. Jen ti nejlepší ustojí třídenní náročné testování. A o to právě jde. Výsadkáři z elitního chrudimského pluku musí být schopni plnit vzdušné a výsadkové operace, operace v týlu nepřítele, zachraňovat sestřelené letecké posádky, vést boj na zdrženou, přepadové operace či evakuovat civilisty.