Všechny Zdravotnické záchranné služby v České republice, včetně té pardubické, se důrazně distancují od televizního pořadu Linka 112, který začala vysílat stanice FTV Prima.

Prohlášení podepsaly všechny záchranné služby napříč republikou, distancují se od ní profesionální hasiči. Důvody jsou stejné - šíří omyly, které mohou být v případě záchrany lidského života osudné.

"Z profesionálního hlediska se neztotožňujeme s prezentovanými postupy, které jsou v některých případech i v rozporu s platnou legislativou. Především ale chceme apelovat na veřejnost ohledně volání na tísňovou linku. V případech, kdy máte podezření, že vás nebo někoho druhého postihly zdravotní komplikace, a to i v situaci, kdy si tím nejste jistí, volejte vždy přímo na linku 155," říkají zdravotníci. Operátor linky 112 opravdu nevysílá do terénu posádky záchranné služby ani s nimi po vysílačce nevede melodramatické rozhovory. Linku 112 v České republice provozuje Hasičský záchranný sbor a ten od pořadu také dává ruce pryč. Podle televize v něm prý vystupují skuteční profesionálové, podle mluvčí hasičů Nicol Zaoralové by to už v případě takového angažmá byli jedině bývalí profesionálové s čerstvou výpovědí.

Proč linka 112 a kdy?

Linka 112 výhodnější, pokud na místo události (typicky dopravní nehody) například potřebujete naráz volat všechny tři složky záchranného systému, voláte pomoc do jiného kraje či dokonce do zahraničí, nebo pro cizince, nebo se sami nacházíte v cizině na území Evropské unie. Číslo platí ve všech členských zemích a operátoři tam zvládají několik světových jazyků. Neznamená to, že by číslo 112 bylo špatná volba. V případě potřeby pouze záchranky či policie však může být v řadě situací výhodnější volat přímo národní čísla 155 či 158.

"V případě zdravotních komplikací se na čísle 155, na rozdíl od linky 112, spojíte s profesionálním zdravotníkem, který k vám v případě potřeby vyšle posádku záchranné služby a telefonicky poskytne i účinné rady pro laickou první pomoc. Hovor není přepojován (jako je tomu v případě linky 112), ušetříte tak drahocenné vteřiny, které hrají při záchranně lidských životů zásadní roli," dodávají zdravotníci.

Všechna zdravotnická operační střediska v ČR jsou komunikačně propojeny s dispečinky ostatních složek integrovaného záchranného systému - hasiči a policií. Tyto složky tak dokáží naši operátoři zalarmovat v řádu vteřin a vyslat je na místo události současně s posádkami záchranné služby.

"Nijak se nevymezujeme vůči práci kolegů na lince 112. Znovu ale zdůrazňujeme, že prioritou je volat na linku 155 ve všech případech, kdy může být v ohrožení lidské zdraví či život," dodávají zdravotníci.