Pět kategorií klání
– Rodinné a bytové domy
– Stavby občanské vybavenosti
– Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství
– Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství
– Obnova nemovitých kulturních památek (nová kategorie)

Podrobnosti o soutěži Stavba roku najdou zájemci na webových stránkách stavbaroku.pardubickykraj.cz. Uzávěrka přihlášek je 1. července 2015, vyhlášení vítězů je naplánováno na 17. září.

Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Martina Netolického a předsedou poroty bude opět 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Už dříve mnohé stavby v Pardubickém kraji uspěly i v celostátní konkurenci. Letos by se mohlo na tuto tradici navázat. „V minulosti některé úspěšné stavby ze soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji uspěly i v celostátní Stavbě roku. Byl to například plavecký bazén v Litomyšli nebo Administrativní centrum Vinice v Pardubicích," uvedl Roman Línek.

Pardubický kraj proto posunul termíny uzávěrky tak, aby se vyhlášení v kraji uskutečnilo před celostátní soutěží, která na krajskou jen volně navazuje.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla, která byla zhotovena, kolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. července 2013 do 30. června 2015. Stavba musí být zhotovena na území Pardubického kraje.

„Cílem soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury a projektování v kraji. Snažíme se tím podpořit a ohodnotit kvalitní realizace staveb v regionu. Pro firmy je to také příležitost se zviditelnit," konstatovala další členka poroty Ludmila Navrátilová, krajská radní.

Porota se letos nechala inspirovat výstavou Architecture Week na Pražském hradě na téma Památky mého kraje a přidala do soutěže kategorii Obnova nemovitých kulturních památek.

Po zkušenostech z minulého ročníku chce kraj do hlasování opět zapojit i veřejnost. Ta bude mít možnost hlasovat na internetu o přihlášených stavbách v červenci a srpnu. V roce 2013 veřejnost nejvíce zaujala rekonstrukce historické budovy Univerzity Pardubice na náměstí Legií v Pardubicích.

(PK)