Celkem byli dvě kategorie dětí: 1.-5. ročník, kde bylo 26 dětí a 6.-9. ročník, kde bylo 20 dětí. Jedno dítě bylo mimo kategorie, takže celkem 47 dětí. Tato soutěž proběhla pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje. Škoda, že se z kraje nepřijel nikdo podívat, jaká prestižní soutěž může proběhnout i na malém městě, jako je Bystré. Ceny předávali starosta města Bystré, místostarosta obce Jedlová a velmi významný sponzor pan Jiří Jukl, majitel firmy dřevotvar Bystré. Díky místním štědrým sponzorům, byla tato soutěž velmi dobře zabezpečena, takže všichni zúčastnění byli štědře odměněny a po odezvách jejích vedoucíh kroužků i spokojeni. Příští rok se všichni zúčastnění setkají zase v jiném městě a doufám, že tato soutěž včelařských kroužků bude mít i nadále stoupající trend tak jako nyní.

Vítězslav Šauer