Touto oslavou Svátku matek jim děti poděkovaly za jejich každodenní péči a starostlivost. Mladší žáci si připravili pásmo básniček a písniček, veselé taneční vystoupení, jehož choreografii děvčata pilně trénovala během velkých přestávek, nechyběla ani veršovaná pohádka Sněhurka a trpaslíci, a povedená veršovánka Hrnečku vař. Následovala další veselá pěvecká a recitační vystoupení, ručně vyráběná přáníčka a dárky potěšily všechny přítomné, atmosféru doplnilo žáky připravené malé občerstvení.

Starší žáci v rámci činnosti školní družiny nastudovali neznámou, ale velmi zábavnou pohádku Perníkář Kremlička. Maminky se podílely na tvorbě kostýmů a hra s poměrně dlouhými, ale vtipnými texty měla velký úspěch. Závěrečné společné písně „Toulavá „ a „Jsem optimistka" už zpívali nejen žáci, ale i celé publikum, dojetí bylo vidět na mnoha tvářích.

Celý odpolední program měl velký úspěch, ale kapacita školní tělocvičny byla bohužel omezená. Paní učitelky, bez jejichž trpělivosti, nápaditosti a pečlivosti by tento program nemohl být uskutečněn, se rozhodly, že celé pásmo zopakují ještě jednou v dopoledních hodinách pro děti z mateřské školy, pro občany obce a ostatní zájemce, kteří se pravidelně účastní kulturních akcí školy.

Poděkování patří pedagogům za jejich elán, energii a radost z práce, všem maminkám a návštěvníkům, jejichž potlesk, uznání a ocenění pomohlo překonat dětem ostych a dodalo celé akci skvělou atmosféru.

R. Keclíková, ředitelka školy