Více turistů od počátku roku hlásí všichni kasteláni pamětihodností, které spadají pod státní Národní památkový ústav (NPÚ). Ve východních Čechách Největší skok zaznamenaly zámky Litomyšl, Opočno a hrad Kunětická hora. Této trojici se podařilo už nyní předstihnout počty turistů za celý loňský rok. Například na zámek Litomyšl do konce srpna zavítalo 45 330 lidí, zatímco za celý rok 2013 jen něco přes 36 tisíc.

„Velice navštěvované byly ty pamětihodnosti, které nabízejí prohlídky pro rodiny s dětmi, tedy s princeznou či jinou pohádkovou postavou, případně zkrácené prohlídky, jako právě na Litomyšli. Přispěla také široká nabídka kulturních akcí a výstav. K tomu samozřejmě noční akce s kostýmovanými prohlídkami, nové trasy či zpřístupnění běžně uzavřených prostor," řekla mluvčí NPÚ Lucie Bidlasová.

Připomněla také úspěch Hradozámecké noci poslední srpnovou sobotu, při níž byly prohlídky mnohde už dlouho dopředu vyprodané.

Jenže větší počet návštěvníků neznamená automaticky větší počet prodaných vstupenek na prohlídky. Rozšířený je trend rostoucího zájmu o doprovodné akce, výstavy nebo návštěvu zámeckého parku, nikoliv zámku jako takového. „Klesá také zájem o gastronomické služby, návštěvníci si občerstvení vozí s sebou," podotýkají kasteláni.
Další vlnu zájmu před ukončením sezony památkáři očekávají při nadcházejících Dnech evropského dědictví a pak ještě při adventu.