V sobotu byly na programu dílny pro děti. Pod odborným dohledem výtvarnice Vítězslavy Morávkové si celkem osm děti vyzkoušelo kamenictví. Účastníci kurzu vyráběli misky i reliéfy. Další podobné akce pro děti i dospělé v muzeu plánují na nadcházející víkendy.