Solea dodává výrobky do automotive, strojírenství, elektro a spotřebního průmyslu a letos vyhrála regionální kolo Pardubického kraje soutěže IBM Firma roku 2022.

“Naší firmu založil taťka v roce 2000. Já jsem v ní působil nejprve brigádně a od roku 2003 na plný úvazek. Prošel jsem si vícero pozicemi a v roce 2008 převzal vedení družstva,” prozradil v rozhovorou pro Deník Leoš Jiřele.

Jak jste u vás ve firmě zvládli covidovou pandemii?
Zejména jaro 2020 bylo organizačně i provozně komplikované, ale celkově jsme tímto obdobím prošli dobře hlavně proto, že jsme dokázali průběžně zajištovat dostatek zakázek pro všechny lidi ve firmě.

A co aktuální krize spojená s válkou? Byli jste nuceni nějak upravit výrobu?
Výrobu jsme zatím upravovat nemuseli, ale jako většina firem zápasíme se zdražováním vstupních materiálů a energií. Nicméně zatím se nám to daří úspěšně.

Období pro byznys není jednoduché. Byli jste v rámci společnosti nuceni zaměstnance také propouštět?
Propouštět jsme nemuseli. Naopak posledních 6 let počet lidí ve firmě každoročně roste.

Přestože dodáváte výrobky do automotive, strojírenství, elektro a spotřebního průmyslu, což není nic jednoduchého, zaměstnáváte zdravotně postižené. V čem spočívá vaše tajemství?
Jde o 14-ti letou cestu, s pracovním názvem "budujeme družstvo budoucnosti". Jde o desítky systémových věcí, které jsou vzájemně propojeny.

Můžete být konkrétnější?
Hlavní principy jsou lidství, individuální přístup a udržitelnost. A tyto principy se propisují do činností celé firmy.

Uvedete příklad z praxe?
Například u udržitelnosti považujeme za zásadní, abychom získávali a dlouhodobě zvládali náročnější zakázky s vyšší přidanou hodnotou. Protože to je cesta, jak čelit rozevírajícím se nůžkám mezi příspěvkem na zaměstnávání lidí s hendikepem a zaručenou minimální mzdou, která roste podstatně rychleji než příspěvek.

Lidem se zdravotním postižením vytváříte prostředí, které funguje. Jak to děláte?
Začíná to transparentností k lidem ve firmě. Měsíčně znají výsledky celé firmy i svého týmu. O řadě věcí si týmy rozhodují sami a mají poslední nepřekročitelné slovo, například v personálním složení týmu nebo při rozdělování měsíčního týmového podílu na zisku. Také náboru a aklimatizaci nových lidí věnujeme podstatně více času, než je obvyklé, ale vrací se nám to ve stabilitě a kvalitě týmu.

Vycházíte z přesvědčení, že člověk s hendikepem má právo žít kvalitním a aktivním životem. Jak v tomto směru lidem pomáháte?
Základ je vytváření prostředí, kde se nejen lidé s hendikepem cítí užiteční a spolupráce jim dává smysl. Pomoc s osobními problémy, ať už finančního nebo jiného charakteru, považujeme za automatické. Každý člověk nese odpovědnost za svůj život, ale pomoc s prvním krokem bývá důležitý moment.

Velmi razantně chcete řešit systém podpory pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Proč si myslíte, že je potřeba systém podpory pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) změnit?
Stát, konkrétně Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV), na jedné straně říká, že mu rostou náklady na příspěvky na zaměstnávání OZP a že do budoucna je tento vývoj neudržitelný. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že hlavní důvod růstu je zvyšování minimální mzdy. Také nezaznívá, že zhruba 60 % vynaložených prostředků se státu vrací do rozpočtu přes odvody, přímé a nepřímé daně zaměstnavatelů zdravotně postižených.

Jaké řešení tedy navrhujete?
Za Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených (AZZP), což je v České republice největší sdružení zaměstnavatelů OZP, jsme sepsali priority, které státu ušetří minimálně vysoké řády stamiliónů, spíše přes jednu miliardu.

Jak toho chcete dosáhnout?
Mezi prioritami je stanovení stropu pro zvýšený příspěvek na zaměstnávání OZP vůči mzdové složce tohoto příspěvku maximálně na jednonásobek. Zastropování uznatelných nákladů u asistentů a provozních zaměstnanců na maximální výši dvojnásobku průměrné mzdy, což je aktuálně 74 094 korun. Dále navrhujeme zastropovat náklady na dopravu na maximálně 50 korun za kilometr.

Vidíte ještě v něčem problém?
Tyto změny by pomohly také etické stránce systému, protože stále existuje malé procento firem, které příspěvky zneužívají například tím, že většinu svých osob se zdravotním postižením zaměstnají na úvazek 1-2 hodiny/denně a čerpají celý příspěvek, protože to systém umožňuje.

Problém s příspěvkem tedy trápí všechny firmy?
Ano. Zaměstnavatelé OZP by také potřebovali jasnou čitelnost vývoje příspěvku. Blíží se konec listopadu a firmy nevědí, jaká bude minimální mzda a jaká bude výše příspěvku v roce 2023.

K tomu máte řešení?
Navrhujeme navázat výši příspěvku na valorizační systém 90 % minimální mzdy + 1 000 Kč paušál.

Čím dál tím více firem nabízí Náhradní plnění. Co si o tom myslíte?
Náhradního plnění je na trhu dvakrát více, než je potřeba a tím se zvětšuje prostor pro takzvanou přefakturaci.

Což by se dalo požadovat za další zneužívání systému?
Neplní to základní smysl náhradního plnění, a tím je práce pro hendikepované. Navrhujeme snížit objem náhradního plnění u 1 OZP na 14-násobek průměrné mzdy. Aktuálně je 28-násobek, čímž by se systém výrazně zefektivnil.

Vyhráli jste Regionální kolo soutěže IBM Firma roku. Co na toto ocenění říkáte?
Máme velkou radost, protože jsme kdysi začínali od nuly v prázdných pronajatých prostorách a kdyby nám tehdy někdo řekl, že se to podaří, nevěřili bychom.

Není to první úspěch, co se týká ocenění. V minulosti jste byl například oceněn v projektu Laskavec nadací Karla Janečka. Máte i další podobná ocenění?
Existují i další ocenění, kterých si vážím. Ale největší hodnotu pro mě má, pokud se prostřednictvím spolupráce v SOLEA podaří zlepšit zdraví co nejvíce lidí s hendikepem. Být takovými "výrobními doktory" mi dává velký smysl.

Kam byste s firmou rád směřoval v budoucnu?
Nadále usilovat o kombinaci nejlepšího pro lidi a firmu, protože rovnováha v těchto oblastech zaručí dlouhodobou udržitelnost a dobrý pocit nás všechny v Solea.

Solea CZ výrobní družstvo:

Sídlo v Rybníku u České Třebové

Založeno v roce 2000

Aktuálně přes 160 zaměstnanců

Z toho přes 70 % se zdravotním postižením

Firma dodává výrobky do automotive, strojírenství, elektro a spotřebního průmyslu

Soutěž Firma roku:

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahuje maximální objektivity a vytváří zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

Náhradní plnění:

Slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

Firma roku: https://www.firmaroku.cz/blog/na-pardubicku-vyhralo-designerstvi-vyroba-dilu-nejlepsimi-podnikateli-jsou-lenka-bacova-solea-cz-vyrobni-druzstvo

Co je Náhradní plnění: https://www.isp21.cz/slovnik-pojmu/nahradni-plneni