Sloučení pod jednu akciovou společnost čeká pravděpodobně pět nemocnic v Pardubickém kraji. Počítá se také s přesuny některých oddělení oborů lůžkové péče. Finanční přínos navržených změn by měl být několik desítek milionů korun ročně.

O změnách ve zdravotnictví budou krajští zastupitelé rozhodovat na svém zasedání 20. června.
„Bez uskutečnění navržených změn by se akutní krajské zdravotnictví zřítilo do finanční i odborné propasti," uvedl předseda představenstva krajských nemocnic Pavel Havíř.

Ostrý řez

Bez „ostrého řezu" by nemocnice v Pardubickém kraji potřebovaly na konci letošního roku dalších 180 milionů korun do svých rozpočtů.
„Proto změny nemohou mít charakter plastické operace, nýbrž operace po velkém úrazu. Jedině tak nemocnice nevygenerují další dluhy," vysvětlil místopředseda představenstva krajských nemocnic Jiří Benedikt.
Podle náměstka hejtmana zodpovědného za zdravotnictví Romana Línka byly ve hře tři možné varianty.

„První možností bylo zachovat současný stav a dotovat nemocnice 150 až 200 miliony korun ročně z krajského rozpočtu. Druhá možnost byla pronajmout nemocnice a odpovědnost nechat na soukromém subjektu. To ale odporuje programovému prohlášení současné krajské koalice. Zvolili jsme proto třetí možnost, kterou je právě transformace do jedné akciové společnosti," sdělil Deníku Roman Línek s tím, že se bude jednat o nejrozsáhlejší změny od doby, kdy byly nemocnice převedeny na kraje.
Hlavní výhodou by prý mělo být centrální řízení ekonomiky. Spojení do celku by mělo zlepšit řízení nákladů a zajistit jednotnou personální politiku. Kromě pěti stávajících nemocnic bude mít nová akciová společnost pod sebou ještě šestou organizaci. Tou bude servisní subjekt pro obslužné a technické činnosti. Díky tomu se očekávají značné úspory při nákupu zdravotnických prostředků, materiálů a techniky.

Dostupná péče

„Scénář vychází ze dvou impulzů, kterými jsou ekonomická nestabilita a snaha stabilizovat personál krajských nemocnic. Každá reforma s sebou nese změny, které obecně nebývají lidmi vítány. Chceme ale, aby transformace pro pacienty znamenala benefit v podobě kvalitní a dostupné zdravotní péče," podotkl Pavel Havíř.


Nejkontroverznější částí transformace budou nepochybně změny v rozmístění některých základních oborů lůžkové péče, především dětského lékařství, porodnictví a gynekologie. Změny jsou navrhovány i v nadstavbových oborech lůžkové péče, jakými jsou například urologie, ortopedie či neurologie.