Před volbami nejsilnější politické strany reagují na špatné hodnocení ze strany občanské společnosti Oživení ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla, nazvaného Hodnocení krajů.

V celkovém hodnocení všech čtrnácti krajů Královéhradeckému patří šesté a Pardubickému až desáté místo.

Deník položil volebním lídrům čtyři otázky týkající se nejhůře hodnocených atributů průzkumu:

1. Jak zefektivnit přístup veřejnosti k informacím z kraje?
2. Jak zprůhlednit zadávání veřejných zakázek?
3. Jak donutit zastupitele a úředníky k hlubší zodpovědnosti (etický kodex)?
4. Jak zajistit větší kontrolu veřejnosti nad kroky hejtmanství?

Královéhradecký kraj

Lubomír Franc, současný hejtman a lídr kandidátky královéhradecké ČSSD:Lubomír Franc.

1. Podle mého názoru poskytuje všechny informace, které mu ukládá zákon.

2. V tomto ohledu jsme již udělali patřičné kroky. Například jsme spustili portál, kde dáváme informace o všech zakázkách nad 500 tisíc korun.

3. Ano, podle někoho v tom může být problém. Pro mě však je etický kodex dán již tím, že zastupitelé a radní dávají na začátku svého volebního období slib, že svoji práci budou vykonávat svědomitě. Nevím, jak více toto prohloubit.

4. V tomto ohledu také děláme vše potřebné. Člověk má například přehled o tom, jak se jeho zastupitel zúčastňuje zasedání. Možná by však stránky měly být přehlednější. Jednání zastupitelstva je navíc přenášeno na internetu.

Miloslav Plass, lídr kandidátky královéhradecké ODS:Miloslav Plass (ODS).

1. Budu dělat vše pro větší otevřenost krajského úřadu. Měl by dělat i činnosti nad rámec, který mu ukládá zákon. Samozřejmostí by například mělo být zveřejňovat všechny zápisy z jednání.

2. Tady je to podobné, jako u zveřejňování informací. Kraj by měl navíc nastavit svá kritéria tak, aby se jednalo opravdu o veřejnou zakázku. Mnohdy se tak neděje a zakázky získávají jen ti „vyvolení".

3. Je smutné, že zastupitelé nepodepisují žádný etický kodex. Já jsem pro, aby se zavedl. Každý by měl být za své činy zodpovědný. Budu tento kodex prosazovat.

4. Tady pokulháváme silně. Do všech zásadních rozhodnutí by měla být veřejnost zainteresována. Navíc by měl každý člověk vědět, jak jeho zastupitel „chodí do práce".

Pardubický kraj

Petr Tupec, lídr kandidátky pardubické ODS:Hornojelenský starosta Petr Tupec (vlevo)

1. Je několik způsobů, jak zefektivnit přístup veřejnosti ke krajským informacím. Prvním je elektronická podoba, která by měla být o poznání  přehlednější. V současné době je stránka kraje až příliš složitá. Další možností je například vydávání krajských novin.

2. Dle mého názoru se všem nařčením o netransparentnosti výběrového řízení vyhneme tím, že umožníme opozici se zúčastnit všech jednání u těchto řízení. Další pákou pak je vyvěšovat všechny výsledky výběrových řízení. A to jak pořadí, tak i kritéria, která při řízení byla zadána. U větších zakázek by měla být samozřejmost, aby se veřejnost dozvěděla, kdo firmu nakonec vybral.

3. Domnívám se,  že stát by měl vydat zákon obsahující nutnost etického kodexu. Pokud se tak nestane, byl bych první, kdo by pro něj hlasoval alespoň na krajské úrovni. Etický kodex je velmi důležitý dokument.

4. Nevím, jak zajistit informovanost veřejnosti. Nikomu se nebrání účastnit se jednání zastupitelstva, ale vím, že většinou toho lidé nevyužívají. Nechci nic skrývat, avšak i veřejnost se musí naučit zodpovědně se o věci v kraji zajímat.

Martin Netolický, lídr kandidátky pardubické ČSSD:Martin Netolický

1. Podle mého názoru je důležité více zpřehlednit současný krajský web. V současné době je na krajských stránkách dostatek informací. Možná mají však lidé problém s tou bariérou nepřehlednosti. Já osobně nemám problém zveřejňovat žádné informace, i ty nad rámec ukládaného zákonem. Nesmíme se spoléhat jen na tiskové konference.

2. To je problém. Někteří političtí kolegové tvrdí, že za naší vlády nejsou některá výběrová řízení dostatečně průhledná a transparentní. Musím jim však oponovat. Od našeho nástupu jsou výběrová řízení maximálně transparentní. Tady není kritika jak kolegů, tak občanské společnosti Oživení opodstatněná.

3. U této otázky se hlavně míní etický kodex. Kodex je správná věc, avšak záleží na jeho plnění. Nesouhlasím však s některými kolegy, kteří tvrdí, že by to byl jen cár papíru. Byla by to smlouva jako každá jiná, tudíž závazná. Já jsem pro kodex zavést.

4. Veřejnost má právo zúčastnit se některých jednání. Možná by nebylo od věci, aby se přenášela i on-line na internetu. Nemám s tím problém, ale podle mého názoru je to příliš populistické. Take by nebylo od věci udělat lepší přehled jednání jednotlivých zastupitelů. S tím také nemám problém. Já nemám co před veřejností skrývat.

Hodnocení krajů