„Některé úlohy byly standardní, jiné dokonce velmi zajímavé, některé však do maturitního testu nepatří. Byl jsem dvěma maturanty vyzván, abych jim všechny příklady vypočítal. Dělal jsem tedy zápisy řešení, aby to pochopili. Takovéto vypracování testu nonstop mi trvalo jednu hodinu a 43 minuty bez kontroly. Některé úlohy vyřeším zpaměti, takže bych tím dobu snížil," nechal se slyšet Josef Kubát.

Ten musí v současné době jako předseda Jednoty českých matematiků a fyziků řešit mnoho e-mailových i telefonických připomínek od maturantů, jejich rodičů a od učitelů k obsahu maturitního testu z matematiky vyšší náročnosti. Kubát se proto rozhodl poslat otevřený dopis novému ministrovi školství Petru Fialovi i řediteli Cermatu Pavlu Zelenému.

„Pro většinu maturantů bylo zcela nemožné za 120 minut vše zvládnout. Aby nebylo tolik neúspěšných maturantů, bude se to řešit jakousi harmonizací, která spočívá v tom, že se velmi sníží laťka náročnosti.

Maturanti to pochopitelně přivítají, ale principiálně je to strašné řešení," napsal v dopise Josef  Kubát.
Jednota českých matematiků a fyziků se prý nyní zabývá současným stavem maturit z matematiky a v brzké době předloží návrh na novou koncepci z hlediska obsahu i organizace.

LUKÁŠ DUBSKÝ