„Rozhodl jsem se pomoci získat peníze na záchranu Škroupova domu v Osicích na Královéhradecku a vyzval jsem podnikatele o příspěvek do nadačního fondu. Dům na oslavu tvůrce české hymny Františka Škroupa vybudovali v roce 1928 osičtí občané, a to díky dárcům ze širokého okolí. Budova sloužila kulturním akcím, které tvůrce naší hymny připomínaly. Dnes je stavba zchátralá a nutně potřebuje opravu. Ta je však nad síly tak malé obce," říká Jiří Oliva.

Nadační fond, který před lety zřídil zdejší obecní úřad, se neplní podle původních představ. „Se starostou  obce Stanislavem Bydžovským jsme se proto rozhodli jej oživit a požádat podnikatele v Královéhradeckém kraji o příspěvek v rámci jejich možností. K výzvě se připojila Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka královéhradecké firmy PETROF, která mě v této snaze veřejně podporuje," dodal Jiří Oliva.

Rozsáhlá oprava má stát více než deset milionů korun. Pomoci můžete i vy. Konto je zřízeno u České spořitelny, pobočka Hradec Králové č. 1084844319/0800.