„Musíme reagovat již nyní a velmi rychle, dokud je čas. Na doporučení ředitele Lesů ČR proto vytvoříme kůrovcový kalamitní štáb, v němž se potkají zástupci kraje, krajského odboru životního prostředí, Lesů ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, vlastníků lesů, projektu Intersucho, dopravců a také zpracovatelů. Vzhledem k závažnosti tématu se bude tento tým scházet pravidelně,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Kraj chystá i vlastní systém finančních podpor vlastníkům lesů nad rámec těch, které připravuje vláda.

Pardubický kraj sice zatím není kůrovcem postižen plošně, v mimořádné kalamitní zóně vyhlášené ministerstvem zemědělství ale už leží šest katastrálních územív jižní části Svitavska.

Podle odborníků je situace velmi vážná, zhoršilo ji sucho posledních let. Lesy, hlavně smrkové, kterých je většina,vysloveně umírají.

Vedení kraje chce finančně podporovat aktivity a záchranu lesů, které nebudubsdou kryty dotacemi ministerstva zemědělství. „Ty jsou zaměřeny pouze na obnovu lesa a asanaci. Příkladem mohou být takzvané mokré skládky, které prodlouží životnost dřeva před nutností zpracování. Zároveň musíme nastavit lepší informační podporu vlastníků lesů, kterých je v Česku 300 tisíc. Opatření tedy musí přijímat nejenom velcí vlastníci, ale také ti drobní s plochou lesa do pěti hektarů,“ dodal Netolický.

Oslabené smrky

Suchem a kůrovcem jsou napadeny i lesy na Chrudimsku. Vážně poškozena je například více než třetina porostů u Rtenína a Pohledu. Oslabené smrky napadl dřevokazný hmyz, takže lesáci opět mluví také o kůrovcové kalamitě. Schnou ale i listnáče, v bídném stavu jsou celkově už tisíce stromů. Ke slovu musela přijít neplánovaná těžba. Jen v okolí Chrudimi byl vykácen a odvezen jen za první letošní čtvrtletí takový objem dřevní hmoty, jako loni za celý rok. Šlo ale hlavně o souše, které není možné prodat za dobré peníze, takže ekonomika lesního hospodaření se propadne do červených čísel. Kůrovcová kalamita byla extrémní už vloni a letos bude ještě hůř. Ekologové i lesáci proto volají po zásadní změně dotační politiky a navýšení podpor právě při likvidaci napadeného dřeva.