Počet lékařů se ve všech nemocnicích kraje podařilo sice zvýšit asi o stovku, přesto jich stále není dostatek. „Přesto jsou obory, které se ale napříč celou republikou potýkají s nedostatkem lékařů, a ani u nás není situace jiná,“ vysvětlil generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

V nemocnici však prý chybí spíše jednotlivci, a to na některých pracovištích. Ještě horší situace je u nelékařského zdravotnického personálu, sester chybí mnohem více než lékařů. „Přesto jako pozitivní vnímám fakt, že se nám podařilo zarazit personální propad, počty sester sice přibývají v řádu jednotek, situace se však relativně stabilizovala. Skvělé je i to, že se do středních zdravotnických škol hlásí více uchazečů než v minulých letech, s těmito kapacitami však můžeme v závislosti na legislativní úpravě vzdělávání zdravotníků počítat nejdříve za pět šest let,“ řekl Gottvald.

Zaměstnance nemocnic čeká v příštím roce i platový růst. „Tento týden jsme se se zástupci odborových organizací dohodli na procentuálním navýšení mzdových tarifů, nejdůležitější část kolektivního vyjednávání tak máme za sebou,“ sdělil Gottvald a doplnil, že na rozdíl od jiných zařízení nebude Nemocnice Pardubického kraje potřebovat žádné finanční injekce. Osobní náklady dnes tvoří asi 60 procent objemu hospodaření společnosti.

Bude se stavět

Nemocnice čeká v následujících měsících také budování. V případě Moravské Třebové půjde dokonce o celou budovu nemocnice následné péče. Ta by měla vyjít na dvě stě milionů korun. V nemocnici v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí se zase chystá stavba nových centrálních příjmů, v Pardubicích navíc má i vyrůst nový parkovací dům, který má vyřešit tristní situaci s parkováním v areláu nemocnice.

„Kromě centrálních příjmů pokračujeme v přípravách na vybudování nové nemocniční budovy v Moravské Třebové za částku 200 milionů korun včetně vybavení. Součástí bude zároveň výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby, což nám vyřeší problém s nedostatečným zázemím ve městě,“ uvedl hejtman Martin Netolický, na něhož navázal radní Ladislav Valtr. „V letošním roce se nám podařilo například dokončit rekonstrukci leháren v Jevíčku, kde dokončujeme také rozsáhlé úpravy bývalého dětského pavilonu s přeměnou na pavilon plicní rehabilitace. Podařilo se nám také opravit střechy několika budov v Albertinu Žamberk nebo zmodernizovat rehabilitační bazén v Brandýse nad Orlicí," uvedl krajský radní odpovědný za zdravotnictví Ladislav Valtr.

Kde naopak se tolik nedařilo je budova nové psychiatrie v Pardubické nemocnici. Kraj zrušil tendr pro podezření, že se soupeřící firmy předem dohodly na ceně. Nyní tento krok posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Nikdo nemůže donutit investora podepsat smlouvu, pokud má určité pochybnosti, a já jsem přesvědčen, že argumentační důvody na naší straně byly jednoznačné,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. S tímto stanoviskem ÚOHS může dojít k vypsání nového výběrového řízení. „Důležité je, že nedojde ke zpoždění s čerpání dotace,“ potvrdil hejtman a dodal, že nové výběrové řízení zohlední kvůli termínu čerpání dotace i časové hledisko. Kraj také zmírní podmínky soutěže a více ji otevře potenciálním stavitelům, především kvůli snaze vysoutěžit i přes rostoucí ceny ve stavebnictví zakázku co nejlevněji.

Stoupající náklady na stavební práce mohou omezit i realizace největších stavebních počinů hejtmanství, centrálních urgentních příjmů v nemocnicích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí, ale také stavbu nové nemocnice v Moravské Třebové. Kubík zastavěného prostoru oproti dosavadním propočtům výrazně podražil. „Současný pokyn k centrálnímu příjmu v Ústí nad Orlicí zní, že chceme snížit nově přepočtenou cenu investic přibližně o deset procent, čehož musíme docílit bez toho, aby došlo k zásahu do kvality poskytované péče,“ vysvětlil hejtman Netolický.

Ilustrační foto
Gymnázium Dašická posbíralo úspěchy