A to navzdory tomu, že se musely potýkat s podobnými likvidačními škrty ze strany státu jako české lázně.

„Všech deset našich příspěvkových organizací – tři léčebné a rehabilitační ústavy, tři nemocnice dlouhodobé péče, tři dětská centra a zdravotnická záchranná služba – vloni hospodařilo s kladným výsledkem. Za všechny organizace dohromady byl výsledek plus 10 milionů korun. Pochvalu zaslouží především management Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí, který se na tomto výsledku podílel skoro 50 procenty," řekl krajský radní za zdravotnictví Roman Línek.

Zajímavé je, že i přes loňskou ekonomickou krizi v lázeňství, se kterým mají léčebné ústavy mnoho společného,  vloni hospodařily mnohem lépe než v předchozích letech. Dříve byly v zisku jen některé ústavy a ostatní kumulovaly letité ztráty.

„Loňský zisk se většinou převádí do rezervního fondu nebo na úhrady minulých let,"  dodal náměstek Línek.