„Bohužel se stále setkáváme s tím, že zpackaná optimalizace dopravy přinesla řadu komplikací. Po pěti letech se stále snažíme některé věci napravovat,“ upozorňuje hejtman Martin Netolický. Nyní se kraj konečně dostává k naplnění toho, co měla optimalizace přinést především. K efektivnímu využívání vozidel.

„Podle sčítání, které máme k dispozici, vidíme, že některé linky a hlavně spoje v nočních hodinách jsou velmi málo využívány. Často k nim můžeme připočíst i linky ve venkovských oblastech,“ vysvětluje Netolický. Řešením, se kterým kraj přichází, však nemá být rušení linek, ale nasazení nízkokapacitních mikrobusů pro dvanáct nebo pětadvacet cestujících.

NEBUDOU HNED

„Nedá se asi očekávat, že mikrobusy budou zakoupeny v příštím roce. Jde nejenom o dodací lhůty, ale celkovou koncepci jízdního řádu. Budeme se snažit zachovat objem prostředků, které dáváme do dopravní obslužnosti, a zároveň provést takovou úpravu jízdního řádu, aby bylo méně čekacích dob pro řidiče, a díky tomu bylo výrazně efektivnější nakládání s vozovým parkem a pracovní silou,“ říká hejtman Netolický.

Změny, včetně nákupu mikrobusů, kraj konzultuje s dopravci už nyní. „Budeme připravovat novou víceletou soutěž, která přinese po roce 2018 zcela nové smlouvy. Vozidla vždy pořizuje dopravce na základě vysoutěžené nabídky a my jako zadavatel soutěže si můžeme říct, kde chceme tato nízkokapacitní vozidla nasadit,“ objasňuje Netolický.

Uvažovaná změna se pak ve výsledku projeví v nižší vysoutěžené ceně. „Nákup nového autobusu se pohybuje mezi 3,2 až 3,5 milionu korun. Bavíme-li se o nízkokapacitních mikrobusech, pořizovací náklady jsou řádově o třicet procent nižší. A to samé se týká i provozu,“ dodává hejtman.

Podle Netolického proběhnou konzultace se všemi dopravci, kteří projeví zájem. Jako první navštívil hejtman holding ICOM transport, jehož součástí je i společnost ČSAD Ústí nad Orlicí, která je hlavním dopravcem v Pardubickém kraji. „Byl jsem kontaktován také generálním ředitelem společnosti Arriva. Schůzka už je také plánována,“ říká Netolický.

PENÍZE Z ROZPOČTU

V rámci přípravy nového jízdního řádu kraj aktuálně řeší celkovou sumu peněz, která půjde z rozpočtu na dopravní obslužnost. Přislíbená kompenzace na mzdy řidičů totiž nepřišla. „Pokud někdo považuje za kompenzaci prostředky na opravy silnic, tak chci jenom podtrhnout, že příspěvek ve výši 21 milionů korun neřeší provozní výdaje spojené se mzdami řidičů,“ upozorňuje hejtman.