Tento plán by měl reagovat na aktuální změny a potřeby v sociální oblasti na území kraje.

„Hlavním smyslem tohoto plánu je vymezení potřeb v síti sociálních služeb podle aktuální situace, definuje také náklady na zajištění této sítě a zdroje jejího financování," uvedl krajský radní zodpovědný za sociální věci a neziskový prostor Pavel Šotola.

Další lůžka

„Například v péči o cílovou skupinu seniorů je třeba zachovat stávající kapacity lůžek v domovech pro seniory 
a domovech se zvláštním režimem. Navíc v chrudimských domovech podpoříme vznik nových lůžek. V souvislosti s Individuálním projektem Pardubického kraje na sociální služby budou zajištěny služby azylových domů a další krizové služby. Ty by se do budoucna měly stát více dostupnými pro celé rodiny," dodal radní Pavel Šotola.

V souvislosti s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2013 odsouhlasili také návrh rámcové smlouvy o spolupráci s Univerzitou Pardubice, která bude pro kraj provádět sekundární analýzu dat o sociálních službách.

„Chceme dosáhnout většího provázání praktických zkušeností Pardubického kraje z oblasti sociálních služeb a teoretických a vědeckých zdrojů pardubické univerzity. Usnadní nám to plánováni do budoucnosti," řekl radní Pavel  Šotola. (len)