„Pravidelný dotační titul je určen na pořízení a opravy požárních vozidel, ale i na zakoupení elektrocentrál, plovoucích a kalových čerpadel, dýchací techniky nebo například zásahové obuvi a obleků,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v rámci prvního kola navrhuje kraj podpořit 119 žadatelů. Hodnotící komise projednala celkem 130 žádostí. „Velký zájem byl mezi obcemi o příspěvky na pořízení zásahové obuvi, což v minulosti v takové míře nebylo,“ řekl krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon. Radní také schvalovali dotace na nové dopravní automobily pro dobrovolné hasiče. Částkou 14,1 milionu korun podpoří nákup 47 aut. Každá jednotka získá od kraje 300 tisíc korun. (ik)