„Nyní řešíme především budoucnost tří dětských domovů pro děti do tří let a šesti dětských domovů, které zřizujeme," uvedl krajský radní pro sociální oblast Jiří Brýdl.

Nedostatečné vedení státu

„Pardubický kraj zřídil expertní skupiny, které připravují využití kapacit těchto domovů včetně jejich pracovníků. Jde o to, aby se na nezbytných změnách mohli s předstihem sami podílet a ve spolupráci s odborem sociálních věcí našli v novém systému adekvátní roli," popisuje situaci Jiří Brýdl, který jako zásadní problém označuje nedostatečné vedení státu v oblasti připravovaných změn.

Druhým problémem je řešení systému dlouhodobé pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu společně s vytvořením podpůrného systému ambulantních a terénních služeb.

„Zde vstupujeme do realizace. Pardubický kraj je jedním z pěti krajů, které budou tyto změny pilotně ověřovat," konstatoval Jiří Brýdl.

Na řešení se podílejí odbor sociálních věcí Pardubického kraje, neziskové a profesní organizace, orgány sociálněprávní ochrany a další externí spolupracovníci včetně zkušených pěstounů.

Rodinné péči se ta ústavní nevyrovná

Nový systém by měl především předejít tomu, aby bylo příliš mnoho dětí umísťováno do náhradní péče, protože ta se té rodinné nemůže vyrovnat nikdy.

„Celé toto úsilí směřuje k tomu, aby při procesu transformace nedošlo k nežádoucím situacím ve vztahu k dětem, stávajícím zařízením, a také ve výběru pěstounských rodin," dodal krajský radní Jiří Brýdl.

(pad)