Návrh rozpočtu počítá pro příští rok s příjmy 4,12 miliardy korun a výdaji 4,05 miliardy korun. „Přebytkový rozpočet umožnily sestavit o 100 milionů korun vyšší daňové výnosy. Chceme se soustředit na již započaté a nové investice," řekl Netolický.

Největší část investic směřuje do rekonstrukcí krajských silnic (tedy II. a III. třídy). „Seznam doplňujeme ještě o čtyři projekty, a to o úseky Horní Újezd, Chrudim Dašická, Semanín – Česká Třebová a Dřeveš – Silnice. Jsou to záležitosti nezbytné a logické," dodal hejtman. Další peníze by měly směřovat do škol, nemocnic a sociálních ústavů.
Kraj navíc letos ani příští rok zdaleka nevyčerpá úvěr 1,2 miliardy korun od Evropské investiční banky, který si otevřel pro spolufinancování projektů s evropskými dotacemi. Velkou část potřebných peněz nakonec kraj našel ve vlastním rozpočtu.

V budoucím rozpočtu budou oproti letošku o 20 milionů korun vyšší příspěvky krajským silničářům na menší opravy komunikací, o osm milionů korun více bude mít Program obnovy venkova, celkem 45 milionů korun. Zvýší se i granty v sociální oblasti, polepší si i dobrovolní hasiči a řada dalších oblastí.