Představitelé kraje zde diskutovali o otázkách transformace zařízení sociální péče v podmínkách Prešovského samosprávného kraje a Pardubického kraje.

Radní nesouhlasí

„Každá změna potřebuje čas," tvrdí radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví Martin Netolický (na snímku), který nesouhlasí s časovým harmonogram připravované transformace.

Příklad Slovenska

Jeho obavy potvrzuje příklad Slovenska, kde dětské domovy a kojenecké ústavy transformovali postupně: „Podle zkušeností u slovenských kolegů je na obdobné změny třeba více jak deset let. Zdá se mi, že připravovaná transformace je ukvapená a nepřipouští problémové aspekty, které se v praxi objevují."

Pardubický kraj se stal pilotním místem transformace dětských domovů a kojeneckých ústavů. „Jsme v začátcích. Proto jsem se chtěl na vlastní oči přesvědčit, jak změny fungují v praxi a jak kolegové vytvářejí podmínky pro pěstounskou péči," vysvětlil radní Netolický, proč si vybrali návštěvu dvou zařízení spravovaných Prešovským samosprávným krajem.

Při prohlídce zařízení rodinného typu Ľubica se seznámil s tím, jak postupují slovenští kolegové v případě postižených a těžko umístitelných dětí v pěstounských rodinách. „Zdravotně postižené děti nutně vyžadují speciální péči, nejen zdravotnickou, kterou mohou získat jen ve specializovaném zařízení," je přesvědčený radní Netolický.

Ohrozí systém?

Obává se, že nepřipravené změny mohou nebezpečně ohrozit stávající systém, kdy je o děti ve fungujících zařízeních postaráno velmi dobře. Problém spatřuje rovněž v získávání kvalitních pěstounských rodin.

Delegace Pardubického kraje zavítala rovněž do zařízení krizové intervence, které je určeno pro dočasný pobyt dětí nacházejících se v obtížné situaci.

(red, mag)