A přitom statistiky jsou přímo děsivé. Z celkem 58 usmrcených cyklistů v minulém roce jich 48 nemělo při nehodě na hlavě. Na prevenci se zaměřuje projekt Na kole jen s přilbou.

V sobotu 12. a v neděli 13. července mohou cyklisté
v Deštném v Orlických horách a v jeho okolí narazit na cyklohlídky, které je budou upozorňovat na možná nebezpečí a budou se snažit na ně v co největší míře zapůsobit směrem k bezpečnější a ohleduplnější jízdě na kole.

„Naše zkušenosti s nehodami cyklistů jsou častější a závažnější, než bychom si přáli. V letních měsících najdeme řadu cyklistů, kteří stále zapomínají, jaké riziko úrazu jim hrozí. V horských oblastech je nepoužití ochranné přilby o to nebezpečnější, že se jedná o náročnější terén. V mnoha případech je cyklista navíc pod vlivem alkoholu," uvádí Jiří Brožek, náčelník Horské služby ČR.

Hlavním tématem projektu je cyklistická přilba a její správné použití. Tedy absolutní a rozhodující minimum, které může ovlivnit, zdali naše chyba a pád bude mít vážné či méně vážné následky. Bezprostředně po nehodě může dojít například ke krvácení, otřesu mozku, nebo jinému poškození mozkové tkáně.

Následky ovšem nemusí být pouze v bezprostředních okamžicích po nehodě, ale mohou mít i trvalý ráz. Důsledkem poranění hlavy mohou být poruchy osobnosti nebo se mohou stát spouštěcími mechanismy takových onemocnění, jako je například epilepsie.

Dalšími tématy kampaně jsou správná výbava kola, viditelnost a používání reflexních materiálů a dále jízda na kole pod vlivem alkoholu. „Přímá komunikace s cílovou skupinou je vždy nejefektivnější způsob, jak chování účastníků silničního provozu na poli lidského činitele ovlivnit.," pronesl¨Jan Polák z organizace Bezpečně na silnicích.  

(rz)