Hlavním tématem byly změny v dopravní obslužnosti a její ekonomice, které se týkají se obou regionů.
„Seznámili jsme kolegy s našimi záměry pro nadcházející čtyřleté období. Chceme stabilní regionální dopravu udržitelnou organizačně i ekonomicky. Shodli jsme se, že změny je třeba provést po vzájemné konzultaci. Zároveň chceme v krátkém čase vyhodnotit znovuzavedení objednávky regionální železniční dopravy na vybraných tratích, například mezi Hanušovicemi a Dolní Lipkou," shrnul hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Organizátoři dopravy obou krajů připraví do konce března návrhy dalšího postupu tak, aby dílčí opatření mohla po dohodě proběhnout v polovině roku. Začnou se také podrobně zabývat objednávkou dopravy pro jízdní řád na léta 2013 až 2014, který bude platný od letošního prosince.

„Přesahové spoje, které přepravují cestující na pomezí krajů, musí být dostatečně zasazeny do systému s patřičnou návazností na další místní spoje," informoval náš Deník náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek.