Od tohoto týdne  je známo kompletní vedení nově vznikající akciovky Nemocnice Pardubického kraje (NPK), která vznikne 1. ledna sloučením všech dosavadních pěti „okresních" nemocnic.
„Nové správní orgány budou úspornější a nemocnice se díky tomu budou moci efektivněji řídit. Představenstvo se zredukovalo z dosavadních devíti lidí na tři a dozorčí rada z 25 na šest. Navíc představenstvo zároveň tvoří výkonný management nemocnic," řekl po jednání krajských radních náměstek hejtmana Roman Línek.

Už dříve bylo oznámeno složení představenstva, kde generálního ředitele Tomáše Gottvalda doplní jeho náměstci Vladimír Ninger a Petr Rudzan. Krajská rada nyní potvrdila i složení dozorčí rady.
„Dva její členové budou zvoleni zaměstnanci nemocnic. Legislativa to sice nevyžaduje, ale domnívám se, že je správné, aby byli v tomto orgánu. Alespoň jeden z nich musí být zároveň mimopardubický," doplnil Línek.

Členy vrcholového managementu NPK zůstává i pět ředitelů nemocnic, nejsou však již v představenstvu. Noví šéfové pardubické a chrudimské nemocnice po Gottvaldovi a Ningerovi budou vybráni v lednu ve výběrovém řízení.

Dalšími členy managementu budou odborní ředitelé servisních úseků, těch je sedm. Pavel Špaček bude mít na starosti ekonomiku, Ladislava Kratochvílová zdravotní pojišťovny, Josef Diessl provozně-technický úsek, Tomáš Krejčík personalistiku, Jan Sabo informační a komunikační systémy, Milan Brzek obchodní úsek a bude také obsazena funkce hlavní sestry.

„Všichni se rekrutují z dosavadních zaměstnanců, nový je pouze personální ředitel," uvedl Línek. A dodal, že již nyní jsou nemocnice řízeny tímto týmem. Každý odborný ředitel připravuje koncepci svého úseku, jeho organizaci a personální obsazení.

Počet nových zaměstnanců, ale i počet odcházejících zaměstnanců v souvislosti s fúzí je podle Línka naprosto minimální. Pro některé zaměstnance se však zásadně mění jejich pracovní náplň. Například z nákupčích pracujících pro jednotlivé nemocnice se stávají nákupčí pro určitou komoditu (např. léky, zdravotnický materiál apod.).

„Servisní činnosti, které řešily jednotlivé nemocnice dosud individuálně, se propojují a budou řízeny centrálně. Není však podmínkou, že to bude výhradně z Pardubic," řekl Línek.
Nemocnice nyní čeká zpracování plánu na rok 2015, dojednání dodatků smluv se zdravotními pojišťovnami na příští rok a uzavření kolektivní smlouvy. Řešit se bude i růst platů zdravotníků.

Nové vedení spojených nemocnic

Představenstvo Nemocnic Pardubického kraje:
• Předseda: MUDr. Tomáš Gottvald (generální ředitel NPK)
• Členové: MUDr. Vladimír Ninger (náměstek generálního ředitele pro zdravotní péči) a Ing. Petr Rudzan (náměstek generálního ředitele pro pro řízení a provoz nemocnice

Dozorčí rada Nemocnic Pardubického kraje:
• Předseda: MUDr. Pavel Havíř (současný předseda představenstva nemocnic Pardubického kraje)
• Členové: MUDr. Věra Rybová (zastupitelka Pardubického kraje, místopředsedkyně zdravotního výboru), Ing. Ivan Pilip (ekonom, současný člen dozorčí rady), Ing. Miroslav Gregor (vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pard. kraje) a 2 ještě nezvolení zástupci zaměstnanců

Vedení společnosti:
• Generální ředitel: MUDr. Tomáš Gottvald
• Náměstek pro zdravotní péči: MUDr. Vladimír Ninger (pod něj spadají ředitelé jednotlivých nemocnic)
• Náměstek pro řízení a provoz nemocnice: Ing. Petr Rudzan (pod něj spadají ředitelé servisních úseků)

(PR)