Čtěte také: V přípravě fúze nemocnic chybí odborné zázemí

Od 18. února 2014, ke kterému se vztahoval, došlo k jednání zástupců LOK nemocnic Pardubického kraje, představitelů Litomyšlské nemocnice a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Následně došlo ještě k jednání hejtmana s představenstvem nemocnic.

Hejtman vyslechl naše připomínky a obavy. K celé situaci přistupuje velmi aktivně a zodpovědně. Slíbil osobní dohled nad řešením největších problémů, což potvrdil i na schůzce s představenstvem. Slíbil též, že rozhodný den fúze a zápis do obchodního rejstříku nebudou v jeden den, jak ještě nedávno představenstvo nemocnic zamýšlelo, což by v případě nedostatečně připravené fúze z ekonomického a účetního hlediska bylo největší hrozbou. Zároveň slíbil zapsání jednotlivých nemocnic do obchodního rejstříku jako „odštěpné závody". To bude nemocnicím zaručovat určitou autonomii v rámci nové Nemocnice Pardubického kraje.

Tímto bych chtěl vyzdvihnout osobní přístup hejtmana a zájem na řešení problémů, neboť právě toho se zatím zúčastněným osobám od představenstva nemocnic dosud nedostávalo.

Michal Vlach, předseda MO LOK Litomyšl,

s vědomím krajského koordinátora LOK