Proto je dle mého názoru nezbytné vybudovat centrální příjmy v jednotlivých zdravotnických zařízeních.

Moderní zdravotnictví je nastaveno tak, že na centrální příjem je dovezen pacient, který je poté vyšetřen odborným lékařem a nemusí složitým způsobem vyhledávat příslušný příjem na jednotlivých odděleních. Domnívám se, že centrální příjmy budou také významné z hlediska nakládání s lidskými zdroji, protože budou znamenat mnohem efektivnější využití lékařů, zdravotnického i obslužného personálu. Jejich vybudování přinese impuls pro další rozvoj, který potřebují zejména pavilonové nemocnice – Pardubice a Ústí n. Orlicí.

Pro Pardubický kraj bude určitě úspěchem, pokud se podaří projekt dokončit do roku 2020. Záleží samozřejmě na systému financování. V Pardubicích se odhadují náklady řádově na půl miliardy až miliardu, v Ústí n. O. je to zhruba 200 milionů korun. V dalších nemocnicích by stačila jen úprava stávajících prostor a jednotlivé investice by dosahovaly desítek milionů. Z evropských fondů ale prostředky již nebudou a v rámci předchozího programového období 2007 – 2013 jsme žádali o finance na obnovu přístrojového vybavení, technologií, ale hlavně na investice do zanedbaných nemocničních budov. Velká část těchto problémů byla vyřešena.

Domnívám se, že vzhledem k očekávanému zlepšení hospodaření v rámci fúzované společnosti Nemocnice Pardubického kraje lze předpokládat, že prostředky, které byly v minulosti projídány při sanace provozních ztrát, budou moci být investovány třeba právě do centrálních příjmů.

Plán na jejich vybudování sice přesahuje volební období stávající krajské samosprávy, ale domnívám se, že kdokoliv, kdo nastoupí v roce 2016 do krajské rady a bude mít na starosti zdravotnictví, bude pokračovat v započatých plánech. Pro nás je v současnosti prioritou příprava projektové dokumentace a zvážení veškerých způsobů financování.

Centrální příjmy v nemocnicích na území kraje pro nás nejsou pouze snem, který by měl zůstat na papíře. Je to jasná priorita v oblasti zdravotnictví do roku 2020.