„Výběr svých nejbližších spolupracovníků považuji za klíčový. Mám na mysli nejen odbornou a profesní úroveň nových členů představenstva, ale také pro mne osobně zásadní existenci vzájemné osobní důvěry," řekl včera po jejich jmenování Gottvald.

Ninger byl dosud ředitelem Chrudimské nemocnice, Rudzan místopředsedou představenstev pěti nemocnic kraje zodpovědným za ekonomiku a připravoval jejich fúzi, která má vyvrcholit 31. prosince. Formálně je do představenstva včera jmenovala rada kraje.

Funkce ředitelů nemocnic zůstanou zachovány, nebudou již ale členy představenstva jako dosud. A po postupné transformaci řízení jim zbude šéfování jednotlivým nemocnicím jen z hlediska lékařské péče, nikoliv ekonomiky a provozu. V pardubické a chrudimské nemocnici, kterým doposud šéfoval Gottvald a Ninger, budou na funkce vypsána výběrová řízení.

Ředitelé na HPP

„Po formální stránce budou jednotliví ředitelé mimo představenstvo, budou v klasickém pracovněprávním vztahu. Jejich kompetence budou směřovány výhledově především do oblasti zdravotní péče," uvedl Gottvald.

Změny nastanou také v obsazení dozorčí rady. „Rada bude nově šestičlenná, dvě místa by měla být, ačkoliv nám to zákon neukládá, vyhrazena zástupcům zaměstnanců, přičemž jeden navíc musí být kvůli přehlasování mimopardubický," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Roman Línek.
Do dozorčí rady se přesune nynější předseda jednotlivých představenstev nemocnic Pavel Havíř, jenž nyní řediteluje také svitavské nemocnici.
Pět krajských nemocnic, které doposud byly samostatnými akciovými společnostmi, zahájilo 1. července proces fúze. Na přelomu roku bude do obchodního rejstříku zapsán jediný nový subjekt s názvem Nemocnice Pardubického kraje. Spojení má zajistit lepší hospodaření zdravotnických zařízení a odstranit hrozbu insolvence.
Během dvou let se také zvýší základní kapitál nemocnic celkově o 250 milionů korun, aby se eliminovaly kumulované ztráty z minulosti. V příštích letech by měla přinést značné úspory restrukturalizace zdravotní péče včetně koncentrace oborů do některých nemocnic, společné nákupy léků a zdravotnického materiálu, centralizace řízení, spojený informační systém a sdílené služby.

Nemocnice jsou celkově dlouhodobě ztrátové. Nad vodou je udržuje pouze finanční výpomoc hejtmanství, takzvané vyrovnávací platby.
Původní „okresní" nemocnice už nebudou mít ani vlastní právní subjektivitu, na rozdíl od nemocnic ve Zdravotnickém holdingu Královéhradeckého kraje. Tam se nemocnice v jednu akciovku spojily v roce 2003.