I v porodnicích našeho kraje však platí přísná opatření, tedy zákaz návštěv jako prevence proti přenosu koronaviru. O svou rubriku nepřijdete, pokud tedy chcete mít své miminko ve Svitavském deníku, pošlete nám fotku na e-mailovou adresu komunitní editorky iva.janouskova@denik.cz a nezapomeňte připsat údaje: jméno a příjmení miminka, rodičů a případných sourozenců, bydliště, datum a čas narození a porodní váhu.

Upozorňujeme, že zasláním fotografie souhlasíte s jejím otištěním a se zveřejněním v tisku i na webových stránkách Svitavského deníku.