Počty přijímaných studentů se přesto sníží jen nepatrně. Pardubická univerzita dokonce uvažuje o druhém kole přijímacích řízení, aby otevírané obory vůbec naplnila. Školy zároveň otevírají nové obory, aby nalákaly další studenty.

Právě v Pardubicích do 51 oborů bakalářského studia v 26 studijních programech bude sedm fakult univerzity přijímat obdobně jako vloni téměř 4000 studentů. Přihlášek je přitom jen zhruba 6200, zatímco předloni touto dobou jich bylo o 600 více a předloni dokonce celkem přes 8100.

„Očekáváme, že fakulty vyhlášené počty přijímaných do prvních ročníků naplní, případně i vyhlášením druhých kol přijímacího řízení," potvrdila mluvčí vysoké školy Valerie Wágnerová.

Výjimkou zůstávají některé výběrové obory, na které je i při prohlubující se devalvaci vysokoškolského vzdělání těžké se dostat a vystudovat je.  Jsou to hlavně přírodovědné a technické  obory, velký převis přihlášek nad počtem přijímaných uchazečů je rovněž na studiích angličtiny.

Obě vysoké školy tak hledají způsoby, jak  studenty neztrácet a naopak nalákat nové. A místo na „trhu" rozhodně je – jsou jimi například kantoři, které ministerstvo nutí dodělat si kvalifikaci.

„Pedagogická fakulta hodlá pokles přihlášek kompenzovat pomocí speciální nabídky vůči nekvalifikovaným učitelům, z jejichž strany očekává a již i zaznamenává značný zájem o studium. Evidentní pozitivní změnou oproti roku 2013 je zájem o učitelské obory, které letos nabízíme jako jediná pedagogická fakulta v republice v podobě pětiletého studia, zatímco ještě loni bylo třeba studovat nejprve tříletý obor bakalářský a poté na základě přijímacího řízení pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském oboru," uvedl mluvčí UHK Ondřej Tikovský.

Na pardubické univerzitě je zase obrovský zájem o obory Anglický jazyk pro odbornou praxi na Fakultě filozofické a Zdravotnický záchranář a Všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií.

Tyto relativně nové obory vznikly kvůli zvyšujícím se požadavkům na kvalifikaci zdravotníků. Výrazný přetlak uchazečů o tato studia byl v Pardubicích i v minulých letech.

Ze stejného důvodu je na sousední hradecké univerzitě velký zájem o studium v Ústavu sociální práce. Je to dokonce jediná zdejší fakulta, které oproti loňsku přibylo přihlášek – o tři procenta.

Celkem na UHK studuje zhruba devět tisíc studentů, na zhruba stejný počet klesne příští akademický rok i množství studentů UP, kde jich je nyní asi o 1500 více.

„Trend snižujícího se počtu studentů ale není třeba vnímat jednoznačně záporně. Jelikož univerzita dostává každoročně od státu stále menší příspěvek na své studenty, umožní nám pokles čísel srovnat nepříznivou bilanci, kdy řadu studentů učíme zdarma, a naplnit posluchárny sice menším počtem studentů, zato všemi řádně placenými," upozornil Tikovský.

Dokládají to i čísla z pardubické univerzity. Ze státního rozpočtu bylo v kalendářním roce 2012 financováno 9400 studentů, vloni 8800. V letošním roce se jejich počet dál snížil na 7900.