Někteří o dobrodružstvích ještě čtou nebo sní. Děti v naší mateřské škole dobrodružství prožívají. Mají ho tak blízko, přímo na dosah, stačí vyběhnout na školní zahradu.

V naší mateřské škole máme environmentální výchovu zahrnutou ve Školním vzdělávacím programu, prolíná nám všemi vzdělávacími oblastmi průběžně po celý školní rok.

Oslavám Dne Země jsme tentokrát věnovali celý týden, i když přípravy začaly mnohem dříve. Ve spolupráci s rodiči jsme začali sbírat starý papír a výtěžek jsme se rozhodli věnovat na postupné zvelebování školní zahrady. Touto cestou rodičům moc děkujeme. Velkou zásluhou paní učitelek měly děti možnost přímo se účastnit budování jezírka, které si samy děti osázely květinami a okrasnými skalničkami a denně pozorují v jezírku život dvou kouzelných rybek. Přírodní proměny v jednotlivých ročních obdobích mohou pozorovat na stromě, který si vysadily, připraven je zeleninový a květinový záhon, zahrada se pyšní také bylinkovým vláčkem. Díky Městu Svitavy jsme započali práce na zahradním altánu, abychom mohli některé vzdělávací činnosti pro děti přenášet na školní zahradu i za nepříznivého počasí. Naším záměrem je učit děti vnímat krásy přírody všemi smysly, získávat nejen informace o jednotlivých tématech, ale objevovat vztahy a vazby v přírodě. Vedeme děti k tomu, aby uměly o přírodní prostředí patřičně pečovat, naučily se zacházet se zahradním nářadím, aby si uvědomovaly význam naší planety pro lidský život, přejímaly zodpovědnost za stav životního prostředí. Děti získávají potřebné znalosti, dovednosti a návyky, formují své hodnoty, postoje, chování. Cílů nelze dosáhnout prostřednictvím vědeckých informací, ale citlivým usměrňováním, praktickou činností a konkrétní zkušeností. Upřednostňujeme přímé pozorování, odhalování, a řešení problémů, experimentování, analyzování, tvůrčí myšlení. Ze zásad, pravidel a metod vybíráme hlavně ty, které aktivizují dětskou osobnost a navodí pocit uspokojení z dobře vykonané práce. Přirozené zážitky a zkušenosti upřednostňujeme před zprostředkovanými.

K péči o prostředí, ve kterém se děti denně pohybují, patří také starost o živé tvory. Dětem přibyly na třídy noví zvířecí kamarádi, vodní želvy, šnek africký a také želva suchozemská. Zpracovali jsme podrobné projekty, kde děti najdou všechny potřebné informace o způsobu života a péči o tato zvířátka.

V rámci oslav Dne Země jsme přijali pozvání ZŠ a MŠ Sokolovská, která si připravila pro děti akci plnou aktivit podporujících kladný vztah dětí k přírodě, badatelství, manuální gramotnost a kreativitu.

Ve výčtu akcí nemohu opomenout výlet třídy Broučci do zábavního vědeckého parku VIDA v Brně. Odpálit si vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo, nebo přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku, to jsou všechno zážitky, které tu na děti čekaly. V unikátní expozici rozdělené do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět děti objevovaly, bavily se a učily se hrou.

Příroda představuje nepřebernou pokladnici bohatství a bezednou studnici odvěké moudrosti, z níž mohou neustále čerpat jak děti, tak dospělí. Vždyť jak pravil jeden nadčasový umělec, tvůrce ohromujících a originálních staveb inspirovaných krásou přírodních jevů a úkazů, katalánský sochař Antoni Gaudí: ,,Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst."

Za MŠ Svitavy, Milady Horákové 27
Petra Nováková, ředitelka školy