Nižší pokuty
Česká inspekce životního prostředí provedla vloni 14 634 kontrol, o téměř tisíc více než v roce 2013 a uložila 2948 pokut (o 210 více) v celkové výši 148 milionů korun. Celková výše pokut klesla oproti roku 2013 o zhruba 20 milionů, což bylo způsobeno ukládáním nižších pokut za drobnější delikty.

Zdroj: ČIŽP

Dvě nejvyšší pokuty, obě po jednom milionu korun, padly v Pardubickém kraji.

Ignorovali
nařízení inspekce

„V prvním případě šlo o společnost SpeNet. Pokutu dostala za to, že ve svém areálu v Boru u Skutče nezabezpečila odpady po požáru, neprovedla tak opatření k nápravě, která jsme jí uložili. V druhém případě se jednalo o společnost Euro Demolice, která prováděla demoliční práce v areálu bývalé továrny Vitka v Brněnci. Při nich nezabezpečila chemikálie a ignorovala námi uložená opatření k nápravě," uvedl ředitel Oblastního inspektorátu v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

V Královéhradeckém kraji se stal nejzávažnějším případem provoz laminovny a lakovny společnosti PETER-GFK Kocbeře, která pracovala v rozporu s provozním řádem. Provozovatel neprováděl výměnu aktivního uhlí a nekontroloval stav filtrace, za což dostal pokutu 400 tisíc korun.

„Celková výše pokut vzrostla oproti roku 2013 o více než 2,7 milionu korun," sdělila Deníku Jana Jandová z oddělení komunikace České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Nejvíce prohřešků inspektoři v regionu objevili v oblasti odpadů, kde padlo 101 sankcí.

Inspektoři z Oblastního inspektorátu Hradec Králové, pod jehož kontrolu spadají Královéhradecký a Pardubický kraj, provedli vloni 1427 kontrol, což je o 245 více než v roce 2013 a uložili celkem 269 pokut (o 17 více). V Královéhradeckém kraji padlo 156 pokut v celkové hodnotě 5,8 milionu, v Pardubickém to bylo 113 pokut v celkové výši sedm milionů korun.

V rámci Česka dostala loni nejvyšší sankci společnost KLIO, provozující ČOV KLIO Zličín, za to, že několikrát způsobila havarijní znečištění Zličínského potoka. Pokuta činila 4,6 milionu korun.