Se slučováním se nechtějí smířit jak studenti a učitelé z jevíčského gymnázia, ani vedení města. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se touto záležitostí zabýval. Projednávání optimalizace přeložil.

Jsem si vědom toho, že nutná optimalizace středního školství v Pardubickém kraji při dramatickém úbytku žáků je citlivou problematikou. Proto na počátku roku osobně navštívím nejvíce ohrožené školy. Zároveň požádám o svolání mikroregionů k dané problematice. Výsledkem musí být kompromis, který zabrání nekontrolovatelnému rozpadu oborové struktury.

Za současné situace považuji za správné o připravovaných změnách dále jednat se všemi dotčenými stranami. Zároveň jsem požádal odbor školství, aby důvody těchto změn představil na zítřejším zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje s tím, že definitivní rozhodnutí učiníme až na únorovém jednání po dostatečném prodiskutování s řediteli a zaměstnanci škol, samosprávami, ale i odbornou veřejností. Přeji si, aby zítřejší debata na zastupitelstvu byla odborná a věcná. Musím předem odmítnout emotivní útoky a vystoupení.

Není pochyb, že výrazný demografický pokles a nízká naplněnost v jednotlivých školách doprovázená snížením finančních prostředků na platy učitelů ze strany státu si vyžádají i další aktivní přístup Pardubického kraje. Stávající stav je neudržitelný. Odmítám se smířit s tím, že by v důsledku nečinnosti kraje došlo k neřízenému zániku některých škol a důležitých oborů, zejména v ohrožených regionech kraje jako je například Králicko. Pevně věřím, že tento problém stejně vnímají i ředitelé samotných škol, starostové obcí, ale i regionální zaměstnavatelé.

Pro další etapy optimalizace uložila Rada Pardubického kraje odboru školství zpracovat studii oborové struktury vývoje ve středním školství Pardubického kraje na základě skutečností roku 2013 v návaznosti na Dlouhodobý záměr ve vzdělávání Pardubického kraje. Odbor tuto studii předloží radě do 30. dubna 2014 a následně zastupitelstvu k projednání do 30. června téhož roku. Cílem opatření, která vzniknou v návaznosti na tuto studii, bude zachování oborové nabídky dostupné všem. Změny musí také umožnit lepší finanční ocenění učitelů a další zvyšování odborné úrovně učitelů, škol a jejich vybavení.

MARTIN NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje