Jestliže v loňském roce bylo podpořeno prostřednictvím burz filantropie dvacet dva projektů neziskových organizací částkou kolem osm set tisíc korun, letos na finanční podporu dosáhlo celkem třicet dva projektů neziskových organizací v objemu téměř jeden milion korun. Výsledky burz filantropie v Pardubickém kraji tak zcela překonaly očekávání organizátorů i neziskových organizací.

Tříletá historie

Burzy filantropie v Pardubickém kraji mají již tříletou historii a daří se jim rok od roku lépe. Jde o jedinečný projekt Koalice nevládek Pardubicka a Pardubického kraje, který vychází z principů známého televizního pořadu Den D.
V případě burz filantropie prezentují neziskové organizace své projekty před donátory z podnikatelského a veřejného sektoru. Pokud projekty donátory zaujmou, získají od nich neziskové organizace buď finanční, nebo materiální podporu.
„Tímto způsobem se v Pardubickém kraji letos podařilo podpořit celkem třicet dva potřebných projektů z oblasti sociální péče, ochrany životního prostředí či volnočasových aktivit. Celková hodnota darů určená k podpoře projektů se přitom letos vyšplhala na rekordních 1,2 milionu korun," upřesnila ředitelka Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová.

Pardubický kraj tento rok přidal na projekty neziskovek prostřednictvím burz dvě stě osmdesát tisíc korun, další skoro jeden milion korun poskytli podnikatelé. „Burzy filantropie jsou jedinečným nástrojem k podpoře projektů neziskových organizací v kraji. Přinášejí nejen potřebné peníze na smysluplné projekty, ale zároveň obohacují samotné donátory, kteří tak lépe poznávají fungování neziskových organizací," hodnotil přínos burz Pavel Šotola, radní Pardubického kraje.

Letos se regionální burzy filantropie konaly na čtyřech místech, a to v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli a Ústí nad Orlicí. Navíc se konala jedna místní burza filantropie ve Svitavách, kterou se rozhodlo uspořádat samo město.

Ředitelka Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová je s výsledky letošních burz oprávněně spokojena: „Těší mě, že se na burzách filantropie tradičně objevují nejen stálice na poli firemního dárcovství, ale také se nám daří pro tuto myšlenku nadchnout další nové sponzory."
A důvod, proč se daří získávat další donátory? „Zástupci firem, kteří se zúčastnili předešlých burz a nahlédli pod pokličku fungování neziskovek, se na jejich požadavky začali dívat úplně jinak. Důležitá je i skutečnost, že se všichni donátoři zatím shodli na tom, že právě tento způsob spolupráce je velmi cenný pro obě strany," podotkl radní Pardubického kraje.

Nadšené reakce

Nejvíce nadšené z pořádání burz filantropie jsou ovšem samy neziskové organizace. Získávají nejen peníze a jiné dary na své projekty, ale také poznávají, jak zaujmout sponzory a jak co nejlépe prezentovat svůj projekt. Například Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice shrnula pozitiva, která jim burza filantropie přinesla: „Největším přínosem naší účasti na burze není jen to, že jsme obdrželi finanční příspěvky od donátorů, ale hlavně to, že jsme se naučili něco nového a mohli jsme prostřednictvím burz rozšiřovat povědomí o životě lidí se zrakovým postižením."

„Jisté je, že burzy filantropie v Pardubickém kraji mají své konkrétní výsledky a místo na slunci si už vydobyly," potvrdila jejich úspěšnost i Jolana Štěpánková, předsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka, a dodala: „Věřím, že se tento ojedinělý a úspěšný projekt uskuteční i v příštím roce a nalezne podporu u dalších společensky odpovědných firem."

(pad)