Stěžejním bodem programu bylo čerpání peněz z evropských zdrojů a příprava nového plánovacího období Evropské unie.

„Řešíme především dokončení čerpání prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP) a chystáme se na nové období. S největší pravděpodobností budou do ROP převedeny zbývající prostředky z jiných programů," řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Peníze by se měly týkat výrazných investic do dopravy, které se k těm stávajícím v budoucnu připojí.

Miliardový projekt

„Jenom do dopravy a dopravní infrastruktury má Pardubický kraj připravené projekty za 1,3 miliardy korun. V současnosti se realizují stavby za přibližně 453 milionů korun," doplnila krajská radní Ludmila Navrátilová.
Hejtman Martin Netolický zdůraznil také jednání s vládou Jiřího Rusnoka, kde se podle něj podařilo najít shodu v klíčových oblastech. „Diskuze s vládou byla velmi věcná a odborná. Máme společný pohled na systém financování zdravotní péče, poskytování sociálních služeb, dopravní obslužnost či infrastrukturní projekty po povodních," shrnul jednání s vládou hejtman Pardubického kraje.