Rekonstrukce průtahu je rozdělena do čtyř etap. Minulý týden začala druhá z nich v úseku od křižovatky „pětatřicítky“ s Rokycanovou ulicí po křižovatku s ulicí generála Svatoně. Stavební práce potrvají do poloviny června. Řidiči projíždějící městem musí počítat s uzavřením křižovatky s ulicí Prokopa Velikého. Pro přejíždění „pětatřicítky“ bude zprovozněna křižovatka s ulicemi Pražská a Riegerova, která bude řízena semafory.

„Objízdná trasa zůstává stejná. Ve směru od Hradce Králové vede po místní komunikací přes ulici Průmyslovou, s odbočením vpravo na ulici Vraclavskou, dále po „Peklovecké“ k silnici třetí třídy 35711 a zpět do ulice Generála Svatoně, ze které ústí do křižovatky se silnicí I/35. Opačný směr je veden volnou polovinou vozovky po staveništi,“ upřesnila vysokomýtská tisková mluvčí Marie Lněničková.

Dopravní komplikace zapřičiněné stavebními pracemi čekají motoristy do konce července, kdy má být hotová třetí etapa rekonstrukce.

Při třetí a čtvrté etapě rekonstrukce se objízdná trasa změní. Ve směru od Litomyšle na Holice povede přes ulici Českých Bratří a dále na ulici Prokopa Velikého, kde se objížďka napojí na hlavní průtah městem. Ve směru od Holic na Litomyšl bude objížďka vedena stavbou.

Stavební úpravy vozovky spočívají v obnově asfaltového krytu. „Celková délka obnovy krytu je 1870,4 metrů. Na obnovu bude použita směs s pryžovým granulátem snižující hluk projíždějících vozidel. Úpravou křižovatek by mělo dojít k navýšení kapacity z vedlejších komunikací protínajících průtah městem,“ vysvětluje Stanislav Král z pardubické ŘSD.

Nově instalovaná světelná signalizace má reagovat na intenzitu provozu a udržovat dopravu na „zelené vlně“. Po úpravách vzniknou tři světelné řízené křižovatky a dva přechody. Bezbariérové úpravy se dočkají chodníky a ostrůvky křižovatek.

Excesům se nelze zcela vyhnout

Stavební práce nekomplikují život jen řidičům, ale taky chodcům. Na bezpečnost dohlíží jako městská, tak rovněž státní policie. „Městská policie věnuje především zvýšenou pozornost bezpečnému přecházení chodců, zejména dětí, přes ulici generála Svatoně, kudy vede objízdná trasa od Hradce Králové směrem na Olomouc, případně pomáhá řešit kolizní situace,“ přiblížila Marie Lněničková.

Občasným excesům se ale ani tak nedá zcela vyhnout. Nedávno například projel řidič kamionu až na historické náměstí Přemysla Otakara II. „Bloudící kamion na náměstí není nic neobvyklého. Bez ohledu na stavební práce na komunikacích se občas stane, že i přes viditelné dopravní značení zavede navigace řidiče do historického centra, kde nemá co dělat,“ potvrzuje tisková mluvčí.