„Před rozděláním ohně bychom měli přihlédnout na směr a sílu větru. Prostor pro pálení ohně by měl být minimálně 50 metrů od kraje lesa. Pokud chcete pálit v blízkosti stohu, tak vzdálenost prodlužte ještě minimálně o dalších 50 metrů. Ohniště pak můžete opustit po uhašení vodou nebo zasypáním hlínou. Doutnající zbytky také mohou vzplanout," upozornila mluvčí pardubických krajských záchranářů Vendula Horáková. Hasiči také žádají, aby je každý, kdo chystá trochu větší oheň, o tom informoval. Víc než pro zajištění bezpečnosti kvůli tomu, aby se předešlo planým výjezdům kvůli nechtěným oznámením.

„Během čarodějnic hasičům narůstá počet planých poplachů. Důležité také je se domluvit s dobrovolnými hasiči v obci, aby na místo dohlíželi," dodala mluvčí.