„Už jsme získali od ministerstva kultury peníze na projektovou dokumentaci, která předchází obnově zámku. V generální opravě zámku jsou započítány krovy, střechy, krytina, restaurování sgrafit, obnova komínů, zdobených štítů a taky skoro celého druhého patra. Jedná se o místnosti, které dnes slouží jako depozitář,“ přibližuje kastelánka zámku Zdeňka Kalová.

Právě ve druhém patře zámku mají vzniknout expozice o zámeckém divadle a hodnotách památky Unesco.

O obnově zámku v Litomyšli se hovořilo v minulých letech několikrát, a to i v rámci revitalizace zámeckého návrší. Dotace ale nepřicházely. Nyní se blýská na lepší časy. Peníze do Litomyšle na rekonstrukci zámku přijdou zřejmě brzy.

Přiklepnutí dotace na projektovou dokumentaci, které standardně předchází dotaci na samotné investice, totiž už potvrdilo ministerstvo. Národnímu památkovému ústavu poslalo na Litomyšl konci července 7,3 milionu.

Podle ministerstva kultury je komplexní obnova vlastního zámku a tzv. Panského domu v Litomyšli nutná.

„V programu Péče o národní kulturní dědictví, který vzala na vědomí vláda letos v lednu, je jednou z investičních akcí také Litomyšl – celková obnova zámku. Jedná se o akci, která by měla být realizována v celkovém objemu 380 milionů korun, a to v období 2019 až 2024,“ sdělila Petra Hrušová, mluvčí ministerstva kultury.

Obnova zámku v Litomyšli potrvá několik let. „Rádi bychom, aby stavební část začala ve druhé polovině roku 2021. Ale nezáleží to úplně na nás,“ podotkla kastelánka Kalová.