Dne 8. března se uskutečnilo v Centru žen v japonské Hirošimě slavnostní setkání, kdy si společnost při příležitosti Mezinárodního dne matek připomenula 70 let od svržení atomových bomb na město Hirošimu a Nagasaki.

S následky tohoto hrůzného činu se národ vyrovnává dodnes. Celkem 170 aktivistek z různých organizací žen si poslechlo po slavnostním zahájení 153 zpráv ze 41 zemí světa všech kontinentů.
Esperantisté tímto dávají jasně najevo svoji sounáležitost a vzájemně si přejí nadále život v míru a ve zdravém životním prostředí, což právě v dnešní době již není samozřejmostí.

Pozdravy postupně

Předsedkyně Esperantského centra v Hirošimě OSIOKA Taeko postupně četla tyto zprávy v esperantu a poté ještě ve svém rodném jazyce. Mezi zaslanými listy nechyběl ani pozdrav Klubu přátel esperanta ve Svitavách. Pozdravy byly vystaveny v době od 22. února do 14. března v hale centra.

A že esperanto stmeluje národy světa je znát podle toho, že pozdravy přišly z Číny, Thajvanu, Izraele, Koreje, Nepálu, Uzbekistánu, Beninu, Toga, Austrálie, Nového Zélandu, USA, Kanady, Argentiny, Brazílie, Mexika, Peru, Rakouska, Belgie, Velké Británie, Bulharska, Česka, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Španělska, Maďarska, Islandu, Itálie, Chorvatska, Holandska, Norska, Polska, Srbska, Slovenska, Švédska, Švýcarska, Ukrajiny a Ruska.

LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ