Sám si však také na festivalu na jevišti zahrál. K tomu poznamenal: „Ano, v roce 2000, kdy se zde hrál dvakrát Dalibor ve vlastní produkci, jsem si s několika dalšími ochotníky zahrál zbrojnoše. A musím se pochlubit, že jsem byl zbrojnošem číslo jedna. Měl jsem tu čest totiž doprovázet barytonistu Pavla Červinku, který v roli Budivoje šel do vězení odvést Dalibora na popravu.“ Dnes a denně můžeme tedy Jaroslava Sodomku vidět na křižovatce u pošty, kde usměrňuje přijíždějící auta na patřičná místa. Kromě toho má na starosti také provoz veškerých sociálních zařízení v zámku a okolí. Záležitost zdánlivě bezvýznamná, ale bez toho by to také nešlo. Sdělil též, že z oper má nejraději Prodanou nevěstu a právě Dalibora, v němž „vytvořil“ kdysi jednu z rolí.