KDY: 26. 12., 1. 1., 6. 1. 
KDE: www.humprecht.cz 
ZA KOLIK: zdarma 

Zámek Humprecht připravil pro své příznivce řadu vánočních videoklipů, které jsou uváděny v průběhu nadcházejících svátků na internetu. Těšit se můžeme ještě na premiéru ukolébavky Spi, Ježíšku, spi (26. 12.), Ave Maria F. Biebla (1. 1.), novoročního zpívání průvodců (1. 1.) a árie J. S. Bacha z tzv. Lovecké kantáty (6. 1.). Hudbu doprovázejí záběry jak z exteriérů i interiérů zámku, tak pohledy na lidovou architekturu, náměstí a typická zákoutí města Sobotky. V klipech se představí zpěvák Jakub Kazda, Trio Talia ve složení Monika Chmelařová – klavír, Jana Vávrová – flétny, Veronika Vildmanová – soprán a průvodci a zaměstnanci zámku. Loveckou znělku uvádějící jednotlivé klipy hraje na borlici František Kozderka. Veškeré zvukové i obrazové snímky byly pořízeny v autentických prostorách zámku. Vánoční hudební klipy z Humprechtu budou zveřejněny 26. 12., 1. 1. a 6. 1. v 17 hodin na YouTube kanálu Zámek Humprecht Official, na Facebooku a na webovských stránkách www.humprecht.cz, kde budou také poté kdykoli ke zhlédnutí. Vánoční videoklipy navazují na jarní řadu Humprechtské ozvěny, kterou pro své příznivce připravil zámek během svého uzavření již během první covidové vlny letos na jaře. Lovecký zámek Humprecht nad městem Sobotkou je jedním ze symbolů Českého ráje. Byl postaven italským architektem Carlo Luragem v letech 1666-1668 pro Humprechta Jana Černína z Chudenic. Od roku 1926 je v majetku a péči města Sobotky, v roce 2008 byl vyhlášen národní kulturní památkou. Humprecht je znám svou 16 m vysokou tzv. hodovní síní s jedinečnou akustikou.