Jak sama říká: "Naše životy se skládají z drobných střípků radosti, štěstí, ale i z mnoha bolesti, stresů a zla. Z našeho uspěchaného života se vytrácí romantika. Maluji proto obrazy, ve kterých chci ztvárnit krásu, něhu, teplo a cit, kouzlo obyčejného doteku."


Zaplněná výstavní síň bysterské galerie při vernisáži, úvodní slovo i vystoupení žáků základní umělecké školy podtrhly kvalitu této výstavy. Pro úplnost dodávámě, že je otevřeno každý den od 10 do 16 hodin do 12. července 2008.