Putovní expozice je věnovaná životu vězňů v koncentračních táborech. Jejím produkčním je Historická skupina Osvětim při Sdružení osvobozených vězňů a pozůstalých, pro kterou ji vytvořil docent Vojtěch Blodig z Památníku Terezín. Po České republice putuje od roku 2005 a její představení v Litomyšli je již padesáté.

Výstavní soubor osmadvaceti mobilních panelů seznamuje se vznikem koncentračních táborů a s osudy jednotlivců i celých etnických skupin z českých zemí pronásledovaných a vězněných po roce 1939 pro jejich politické smýšlení, náboženské přesvědčení, barvu pleti či rasový původ. Epilogem k výstavě je několik posledních panelů, jejichž záměrem je varovat před rozmáhajícími se neonacistickými, xenofobními a antisemitskými projevy.

Doplňkem této obecné problematiky bude krátká rekapitulace průběhu druhé světové války v Litomyšli (na fotografiích).

Výstava je provázena besedami s pamětníky, bývalými vězni, oběťmi nacistického útlaku, případně těmi, kteří zásluhou sira Nicolase Wintona přežili díky odchodu do Anglie.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v sobotu 3. března od 14 hodin.