„Táta chtěl, abych hrál na nějaký nástroj. Možná ze zdravotních důvodů, protože jsem byl alergik, mě dali na flétnu, ale hrál jsem i na klavír,“ vzpomíná na neradostné hudební začátky. Po maturitě na litomyšlském gymnáziu se rozmyslel, že by se přece jenom věnoval muzice profesionálně a nastoupil na konzervatoř. Vystudoval pražskou AMU a v té době již hrál se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
Po osmi letech se přihlásil do konkurzu České filharmonie. „Když už hraji na flétnu, tak v nejlepším orchestru,“ prozradil mladý muž své životní krédo.