Drazí přátelé, sestry a bratři v Kristu,


vám všem, především těm, kteří s námi prožívali velikonoční triduum, patří slova Malého katechismu, kde čteme: „Věříme, že jsme povoláni žít v oslaveném bytí krásněji nade všechno pomyšlení, neboť nám to daruje Bůh.“ Velikonoční svátky s jarní atmosférou nového života jsou pro nás zárukou opravdového životního vítězství přes všechny neúspěchy i překážky.

V síle této velikonoční radosti přijměte pozdrav a přání, které Vám spolu s biskupem Josefem a otcem arcibiskupem Karlem vyprošuji.

Váš biskup Dominik