Vášnivá láska je pokládaná za intenzivní emoční stav, ve kterém „se současně vyskytují v citovém zmatku pocity něhy a sexuálního vzrušení, euforie a bolesti, úzkosti a úlevy, altruismu a žárlivosti“.

Vášnivá láska je pokládaná za intenzivní emoční stav, ve kterém „se současně vyskytují v citovém zmatku pocity něhy a sexuálního vzrušení, euforie a bolesti, úzkosti a úlevy, altruismu a žárlivosti“. Je to vlastně zamilovanost, což je druh vášně. Někdo vášnivě rybaří, jiný je vášnivý sportovec, pro někoho je vášní jídlo, no a někdo vášnivě miluje - hlavně pokaždé někoho jiného.
Jiný druh lásky je láska věrná, které sice může předcházet láska vášnivá, ale věrná láska se vyznačuje zodpovědností a především trvalým stavem. Počáteční vypjatá emoční vášeň vyústí ve stabilní vztah, který se vyznačuje vzájemnou závislostí a trvalým zdrojem silnějších emocí, než byla původní zamilovanost. To už není chvilková zamilovanost, ale trvalý vztah doprovázený vzájemnou důvěrou, starostlivostí, přijímáním partnera se všemi jeho chybami a zvláštnostmi, ale také připraveností pro sebevětší oběti.
S dávkou zklamání musíme konstatovat, že film, televize a umění vůbec nás zásobují - až na vzácné výjimky - modelem lásky vášnivé, kdežto lásce manželské, tedy lásce věrné, je vyhrazena podřadná role (Osobně si myslím, že mezi producenty není mnoho šťastných lidí, kteří prožili lásku věrnou. Jinak by jejich produkce byla o něčem jiném).
V protikladu ke všem zmateným láskám je láska s velikým L: milující, odpouštějící a neopouštějící v jakýchkoliv situacích. Věrná až ke hrobu.

ERWIN KUKUCZKA