V první části přináší shrnutí dějin obce a kostela, zpracované na základě původních pramenů a odborné literatury s důrazem na nové poznatky, k nimž dospěla historiografie v posledním půlstoletí.

Vyvrací například tradované Santiniho autorství projektu kostela nebo atribuci některých uměleckých děl. Druhá část zprostředkovává českým čtenářům vybrané kapitoly z německé vlastivědné publikace Erinnerungen an Markt Krönau, Briesen, Hinter-Ehrnsdorf, Johnsdorf, Schneckendorf, Vorder-Ehrnsdrof a přibližuje nelehké osudy církve a věřících v časech komunistické totality. Třetí přináší německý překlad předchozích částí. Text je doplněn množstvím unikátních, dosud nepublikovaných fotografií. Autory textů a editory publikace jsou Jiří Šmeral, Ján Turko a Georg Bouchal. Publikace se snaží přispět k poznání církevních dějin bývalého Hřebečska a k sblížení mezi současnými českými a někdejšími německými obyvateli regionu.

Prezentace proběhla v sobotu 22. května večer v kostele sv. Jana Křtitele v Křenově v rámci setkání německých křenovských rodáků, kterých dorazilo asi čtyřicet. Vedle nich se prezentace zúčastnilo několik křenovských občanů a dalších hostů. Součástí prezentace bylo stručné představení publikace simultálně tlumočené do němčiny. Poté následovala prohlídka kostela, nedávno odhalené kaple Duší v očistci a hrobky pod kostelem.

Jiří Šmeral