Přijďte si prohlédnout zámek osvětlený loučemi a svícemi. Otevřené budou expozice Středověká mučírna a Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny. Přijďte nasát tajemnou atmosféru nočního zámku a temných sklepení.

Právo útrpné je tématem expozice Středověká mučírna, která vznikla v roce 2007 ve sklepeních moravskotřebovského zámku. Expozice seznámuje s nelidskými praktikami tortury. Právě zde můžete pocítit hrůznou atmosféru mučírny i katovny a na vlastní kůži si vyzkoušet různé mučicí nástroje a donucovací prostředky, jako jsou španělská bota, pranýř, palečnice, stolička pro čarodějnice či skřipec.

Moravské Třebové bylo uděleno hrdelní právo kolem roku 1406, katovna a mučírna byly dříve umístěny za hradbami města.

Nová interaktivní a multimediální expozice zavádí do laboratoře mistra Bonaciny, astrologa, alchymisty a dvorního lékaře Ladislava Velena ze Žerotína. Laboratoří vás provedou tajemní alchymistovi pomocníci, a když se na vás usměje štěstí, získáte elixír věčného mládí. Seznámíte se s nástroji praktické alchymie – křivulemi, alembiky, athanory, dózami, tavicí pecí, a podobně.

Na vlastní oči uvidíte strážce alchymistovy laboratoře - Golema, zažijete magické alchymistické pokusy, nahlédnete do Žerotínova horoskopu narození a rozpoznáte bohatou alchymistickou symbolikou.

Expozice dále přibližuje život výrazné osobnosti Ladislava Velena ze Žerotína. Díky němu začalo město vzkvétat po hospodářské i kulturní stránce a bylo nazýváno moravskými Athénami. Ladislav zval ke svému dvoru spoustu umělců a vědců.

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě.