Jjakými jsou Antonín Slavíček, Václav Radimský, Antonín Hudeček nebo Josef Ullmann a kteří se v českém prostředí v široké škále, ať již plně či částečně, impresionistickou tvorbou zabývali. Rovněž ukáže vynikající kvalitu a rozmanitost malířského díla celé řady autorů méně známých a veřejností neprávem opomíjených. Kurátorem výstavy je Miroslav Kroupa.

V současné době probíhá v galerii výstava Mistrovské doteky českého impresionismu. Čím je výstava jedinečná?

Výstava je určitě jedinečná tím, že všech padesát čtyři vystavených obrazů je zapůjčeno od jedenadvaceti soukromých sběratelů, což je už samo o sobě úctyhodný počin. Díky spolupráci s nejvýznamnějšími kolegy galeristy a sběrateli v zemi se mi podařilo podle mého názoru shromáždit co do kvality vynikající díla, kterými by se mohla v mnoha případech pyšnit i Národní galerie. Příkladem může být Slavíčkův Parný den, Hudečkovo Ráno nebo Bubeníčkův Rybářský přístav ve Splitu, ale i obrazy Josefa Bárty, V. Březiny, G. Macouna, J. Ullmanna a mnoha dalších. Ty by jako základ mohly sloužit k nějaké významné zahraniční prezentaci. Dovolím si tvrdit, že na výstavě návštěvníci nenajdou vyloženě slabá díla.

Výstava je zahrnuta do projektu 6. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle 2010. Co to znamená pro vás a vaši galerii?

To, že je výstava v programu Smetanovy výtvarné Litomyšle je určitě přínosné z hlediska propagace galerie a výstavy i tématu jako takového. I když si zároveň myslím, že komerční dopad je minimální.

Jak dlouho trvá příprava takové výstavy a jaká jsou úskalí a možné problémy při jejím organizování?

Příprava výstavy trvá od prvopočátku asi tři čtvrtě roku, z čeho poslední tři měsíce jsou samozřejmě nejvíce hektické. Je totiž potřeba zlomit půjčitele, kterým se z nějakého důvodu nechce mnou vybrané dílo zrovna moc půjčovat, příprava katalogu a dalších organizačních věcí s tím spojených. Nutno říci, že až na jeden obraz se mi podařilo vypůjčit vše, co jsem na tuto výstavu od sběratelů požadoval.

Co připravujete v galerii na léto a na co byste pozval návštěvníky do konce roku?

Výstava končí 6. července. Celoroční náplní galerie je obchod s uměleckými díly, tudíž mimo výstavu je v galerii stálá nabídka prodejných obrazů, které mohou návštěvníci vidět od úterý do pátku. Na rok 2011 mám už téma další neméně zajímavé výstavy pod názvem Hushoferova krajinářská škola. Půjde o významná díla předních českých krajinářů, kteří byli žáky Maximiliana Haushofera na pražské výtvarné akademii v letech 1844 – 1866, kterou tento profesor krajinomalby převzal po zesnulém Antonínu Mánesovi.